BIBLIOGRAFIA


LIBROS E MONOGRAFÍAS

En solitario:
- “A CNT na Galicia (1922-1936)”, Edicións Laiovento, Santiago, 1994.
- “Sindicalistas e Rebeldes: Anacos da historia do Movemento Obreiro na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1998.
- “Imaxes da fatiga: Crónica gráfica do traballo na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1999.
- "José Pasín Romero. Memoria do proletariado militante de Compostela", Tórculo Edicións/Fundación 10 de Marzo de CCOO/Deputación de A Coruña, Santiago, 2012. 2ª Edición corrixida e actualizada, 2016.

- "Emigrantes, exilados e perseguidos: A comunidade portuguesa na Galiza (1890-1940)", ATravés Editora, Santiago, 2013.
- "Galegos nas Guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927)", Instituto Galego de Historia/Revista Murguía, Santiago, 2016.
- "Escritos Africanos. Entre Galicia y el Rif: una mirada desde la periferia", Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2019.

Con Eliseo Fernández:
- O Anarquismo na Galiza. Apuntes para unha enciclopedia (1870-1970), Edicións Positivas, Santiago, 2004.
- “O Movemento Libertario na Galiza (1936-1976)”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2006.PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

En solitario:

- Constenla, G. e Domínguez, L. (Eds.), “Tempo de Sermos: Galicia nos séculos contemporáneos”, Universidade de Vigo, Vigo, 2002; participou co ensaio “Proletariado e loita de clases na Galicia contemporánea”. Outra versión corrixida e aumentada, en AAVV, “Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936) Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009)”, Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2011.
- AAVV, “O Cambedo da Raia, 1946. Solidariedade galego-portuguesa silenciada”, Asociación Amigos da República, Ourense, 2004; participou co ensaio “Só viñeron matar e roubar: O Alzamento fascista na bisbarra das Frieiras”.
- AAVV, “10 anos de imprenta comunista galega. Seleçom de artigos do Abrente 1996-2006”, Abrente Editora, Santiago, 2005; participou cos ensaios “A luita de classes na Galiza republicana: algúns elementos para a reflexom”, “A imprensa operária de classe na Galiza: (1870-1936)”, e “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”.
- AAVV, “Eugenio Granell. Militante do POUM”, Fundación Eugenio Granell, Santiago, 2007; participou co ensaio “Os heterodoxos do comunismo galego (1931-1936)”.
Disponible en http://www.fundanin.org/pereira1.htm
- AAVV, “As Marías”, Consorcio de Santiago de Compostela, 1ª Ed. 1994, 2ª Ed. 2007; participou co artigo“As Marías: unha historia de insubmisión”.
- Fernández, E. (Ed.), “A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas”,  Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2009; participou cos ensaios “O protagonismo das barriadas coruñesas” e “Os Mártires do Mar: unha achega á represión franquista contra os mariñeiros galegos”.
- Calero Delso, J. P. (Coord.), “Cien imágenes para un centenario. CNT (1910-2010)”, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2010.

Diéguez Cequiel, U. B. (Coord.), "As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX", Edicións Laiovento, Santiago, 2016; participou co artigo "O movemento operario galego no tempo das Irmandades da Fala".
- Moure, T. (Coord.). "Bolcheviques 1917-2017", ATravés Editora, Santiago, 2016; participou co artigo "O Marxismo Revolucionário na Galiza (1931-1936)". 
- Alonso, L. e Gurriarán, R. (Coords.), "Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De Chacón ás Comisións Obreiras", Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2017, participou co ensaio "A centralidade do anarcosindicalismo coruñés".
- Gurriarán, R. (Ed.), "A cultura e o asociacionismo cívico na Coruña. Entre a oficialidade e a resistencia (1939-1979)", Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2019, participou co ensaio "A proposta sociocultural dos anarquistas coruñeses (1890-1936)".


Con Eliseo Fernández:
- Núñez Seixas, X. M. e Cagiao Vila, P. (Eds.), “O Exilio Galego de 1936: Política, Sociedade, Itinerarios”, Consello da Cultura Galega/Ediciós do Castro, Sada, 2006; participaron co ensaio “Os libertarios galegos e o seu exilio”.

- Díaz-Fierros, F. (Ed.), “O Darwinismo e Galicia”, Universidade de Santiago de Compostela, 2009; participaron co ensaio “Neomalthusianismo e movemento libertario na Galiza de anteguerra”. 
- Beramendi, J., Diéguez, U.B., Fernández Pérez-Sanjulián, C., García Negro, P., González Reboredo, X.M. (Eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Xunta de Galicia/Museo do Pobo Galego, Santiago, 2017; participaron co ensaio "Nacionalismo e Anarquismo na Galiza. Encontros e desencontros entre liberación nacional, internacionalismo e revolución social (1840-1936)".


Con Lourenzo Fernández Prieto:
- AAVV. "Monçao entre muralhas com tantas portas quantos os sentidos", Casa Museu de Monçao/Universidade do Minho, 2014; participaron co ensaio "A represión franquista contra a cidadanía portuguesa radicada na Galiza (1936-1940)".


FOLLETOS E PUBLICACIÓNS
 
Con Xerardo Dasairas:
- “Campobecerros. Homenaxe aos traballadores do Camiño de Ferro (1927-1957)”, Concello de Castrelo do Val, 2000.


Formando parte do Proxecto de Investigación Interuniversitario “As Vítimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares”:
- “1º Informe. Vítimas da represión en Galicia (1936-1939)”, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 2009.
- “Informe de Resultados. Vítimas Galicia (1936-1939)”, Servizo de Edición Dixital da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 2010.


Con Bernardo Máiz e Uxío-Breogán Diéguez Cequiel:
- Síntese de historia do movemento obreiro galego desde as orixes até 1984, FESGA-CIG/Deputación A Coruña, 1ª e 2ª Ed., Santiago, 2010.

Disponible en http://www.fesga.org/wp-content/uploads/CadernoHistoriaMovObreiroDefinitivo.pdf

En solitario:
"Para a homenaxe a Pedro Galán Calvete", en AAVV. Pedro Galán Calvete. Da man do corazón, Galiza Nova/BNG de Monte Alto, A Coruña, 2013.
 "Pius Font i Quer, un naturalista en la ciudad emergente de Alhucemas/Villa Sanjurjo (1927-1929)", Instituto Español "Melchor de Jovellanos"" de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima, 2018.
- "La sanidad en Alhucemas entre el Protectorado español y la independencia de Marruecos: evocación del Dr. Federico Molina Martín", Instituto Español "Melchor de Jovellanos" de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima 2018. 
- "Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936", Edición do autor, Al Hoceima 2019.

Con Hamid Raiss:
-"1927: Villa Sanjurjo/Alhucemas, una ciudad que nace. Fotografías de Pius Font i Quer", IIIªs Jornadas Interculturales organizadas por el Instituto Español "Melchor de Jovellanos" de Alhucemas (Marruecos), 21-22 noviembre 2017, Al Hoceima, 2017.


COMO EDITOR OU COLABORADOR EN EDICIÓNS
 
- Pereira , D. (Coord.)
 “Os Conquistadores Modernos: Movemento Obreiro na Galicia de Anteguerra”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1992. Neste volume, colaborou coa “Introducción”.
- AAVV, “O monte comunal na Galicia contemporánea: Unha historia de resistencia”, Edicións Fouce, A Estrada, 1999. Neste volume, colaborou co traballo: “Os montes veciñais en mán común e o agrarismo de anteguerra”.
- Téllez, A. “A guerrilla antifranquista de Mario de Langullo O Pinche”, Limiar e anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2000.
- García Durán, J. “Pola liberdade. A loita antifranquista de Luís Costa”, Limiar de María Xosé Costa Alcalde, Anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2001.
- Edición de “Encaixes en Noia” orixinal escrito no ano 1909 por José Martínez Pereiro, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 6, xaneiro-abril 2005, Santiago, 2005.
- Amoedo López, G. “A memoria e o esquecemento. O franquismo da provincia de Pontevedra”, Limiar de Dionísio Pereira, Edicións Xerais, Vigo, 2010.
- Proxecto “Nomes e Voces”, “A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria”, Limiar de Eliseo Fernández, Emilio Grandío e Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.
- Redondo Abal, F. X. “O Mar e a Memoria. O “Expediente Armesto”, Limiar Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.

Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), "Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron", SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co Limiar colectivo.

En solitario:
- Edición do Caderno de Análise "A Fondo", nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

Con Eduardo de Guzmán:
- Edición e Introducción ao folleto “Sucesos de Mayo (1937)”, Cuadernos de la Guerra Civil, nº1, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1987.


Con Xoán Carlos Garrido:
- Edición do Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago,15 agosto 2013.ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS
 
En solitario:
- “A CNT no campo galego” en Cuadernos de Estudios Gallegos, Instituto Padre Sarmiento, CSIC, Tomo XXXI, nºs 93-95, Santiago, 1980. Outra versión ampliada en “Iªs Xornadas Agrarias Galegas”, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid, 1984.
- “Prensa y anarquismo en Galicia: Brazo y Cerebro (1935-1936). Análisis de una experiencia” en Actes du Colloque “Typologie de la Presse Hispanique”, Presses Universitaires Rennes 2, 1986.
- “Anarcosindicalismo y planificación económica en la España revolucionaria” en Revista “Solidaridad Obrera”, Extraordinario Guerra Civil, Madrid, 1986.
- “Fuentes sobre el Movimiento Libertario galaico en el Archivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil) de Salamanca”, en Actas das “1ªs Xornadas de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia”, ANABAD, Tomo I, A Coruña, 1987.

Disponible en http://anabad.org/images/boletines/IxornadastomoI.pdf
- “Os libertarios galaicos na resistencia antifascista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 1 (2ª edición corrixida e aumentada), Vigo, 2/3/1987.
- “Remesas de emigrantes e movimento obreiro”, Cadernos de A Nosa Terra, nº 13, Vigo, xullo 1992.
- “Xosé Villaverde, mártir do anarcosindicalismo humanista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.
- “Luis Rastrollo, Uxío Carré e os mortos do POUM”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.
- “A prensa libertaria na Galiza (1870-1936)”, en Revista Olisbos, nº 19, Santiago, setembro 1997.
- “A retagarda necesaria: ecos das relacións entre anarquistas galegos e arxentinos”, en Semanario A Nosa Terra, Especial “Antonio Soto: Líder da Patagonia Rebelde”, nº812, Vigo, 1998.
- “Galiza: Unha ollada libertaria” en Revista Terra e Tempo, nº9/10, Santiago 1998/1999.
- “Visións de Compostela”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 53, xaneiro-marzo 2003, Santiago, 2003.
- “A represión franquista na provincia de Pontevedra (1936-1950)” en Unión Libre, Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Sada, Edicións do Castro, 2004.
- “A CNT no Barbanza durante a IIª República” en “A IIª República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza, Actas das IIIªs Xornadas de Historia e Cultura”, Concellaría de Cultura de Porto do Son, 2005.
- “Claro José Sendón, un vagabundo galego e libertario” en Barbantía. Anuario de Estudos do Barbanza, nº 2, Boiro, 2006.
- “Alzamento fascista e represión no camiño de ferro Zamora-Ourense: bisbarras de Monterrei, As Frieiras, As Portelas e Seabra”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 73, xaneiro-marzo 2008, Santiago, 2008.
- “A retagarda necesaria. Ecos das relacións entre os anarquistas galegos e arxentinos, co galego Soto ao lonxe”, en Boletín del Centro de Investigación Ramón Suárez Picallo, nº 1, agosto de 2008, Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, Buenos Aires, 2008.
- “A represión franquista contra os cidadáns portugueses na Galiza (1936-1939)” en “O Miño, unha corrente de Memoria, Actas das Xornadas sobre a represión franquista no Baixo Miño (2006-2007)”, Edicións Alen Miño, Ponteareas, 2008.
- “Matar ao mensaxeiro”, en Fundación 10 de Marzo de CCOO, “Libro-Memoria Ano 2007”, Santiago, 2008.
- “Loita de clases en Galicia no tempo da Fronte Popular” en “Ecos dun tempo. Conversas sobre memoria histórica”, Actas das Xornadas de Recuperación da Memoria Histórica”, Asociación Cultural “Cultura Aberta”/Andavira Editora, Carral, 2010.
- “Algunhas notas sobre a xeografía da represión en Galicia” en Revista Claridade, nº11, Fundación Luis Tilve (UGT), Santiago, decembro 2011.
- “La represión franquista contra los ciudadanos portugueses radicados en Galicia (1936-1940)” en El Terror Fascista en Galicia, Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, Asociació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Antifranquista del Baix Llobregat, nº13, Cornellá del Llobregat, 2013.

- "Emigración portuguesa e mercado de traballo na Galiza (1890-1936)" en Revista A Trabe de Ouro nº 94, Abril-Xuño 2013, Ed. Sotelo Blanco, Santiago, 2013.
- "Unha figura singular do anarquismo na Galiza: o Dr. Pardo Babarro, defensor da euxenesia e dunha nova moral sexual" en Actas do Congreso Centenario de Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933), Deputación da Coruña/Ateneo Ferrolán, 2017, pxs. 141-154. Outra versión en Revista Murguía, nº 34, xuño 2017, Santiago, pxs.59-76. 
- "Anticolonialismo e Irmandades da Fala, com a Guerra do Rife ao longe" en Revista Kallaikia, nº2, junho 2017, Associaçom de Estudos Galegos, pxs.16-50. 

Con Manuel González Probados:
- “Informe sobor da prensa obreira en Galicia (1930-36)”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, CSIC, Instituto Padre Sarmiento, Tomo XXXIII, Vol. 98, Santiago, 1982.
- “El semanario ¡Despertad! y la CNT galaica: análisis de una influencia (1928-30)”, en Actes du Colloque d´Histoire Sociale d´Espagne, Pau, 1983.
- “Empresarios, fábricas e traballadores: a industria da madeira (1920-1936)” en Leira López, J. (Coord.), “O Camiño Portugués. III Aulas no Camiño: un estudio multidisciplinar da realidade galega que atravesan os camiños de Santiago”, Santiago, 1998.

Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8721/1/CC56art10ocr.pdf

Coa Fundación Salvador Seguí (Madrid):
- “Materiales anarcosindicalistas en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca”, en Revista de la SEGUEF, nº1, Madrid, 1988.


Con Eliseo Fernández:
- “XXV anos de represión sobre os anarcosindicalistas galegos” en Unión Libre. Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Edicións do Castro, Sada, 2004.
- “A represión contra o Movemento Libertario na Galicia durante a Guerra Civil e a posguerra” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón, decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Narón, 2005.

Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf
- “Mulleres Libertarias na Galiza (1931-1939)” en “Actas do IIº Congreso da Memoria Histórica: a IIª República e a Guerra Civil, Culleredo, decembro 2005”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Ferrol, 2006.

Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_ii_congreso_memoria_historica_culleredo_2005_completo.pdf
- “Unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en Unión Libre. Cuadernos de Vida e Culturas, nº 11, Edicións do Castro, Sada, 2006.

- "A primeira guerrilla antifranquista galega (1936-1939): un esforzo malogrado", en Terra e Tempo, Revista Galega de Pensamento Nacionalista, nº 163-170, Xullo 2012-Xuño 2014, Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, Santiago, 2014.

Con Eliseo Fernández e Víctor Oia:
- "Escenarios da loita de clases e represión franquista na Galiza urbana: os casos de Coruña, Ferrol e Vigo", en Actas da XIV Semana Galega da História, Murguía. Revista Galega de Historia, nº 31, xaneiro-xuño 2015, pxs. 13-45, IGALHIS, Santiago, 2015. Outra edición en Diéguez Cequiel, U.B. (coord.) Represión franquista e memoria histórica. Novos enfoques e achegas, pxs. 21-52, Instituto Galego de Historia (IGALHIS), Colección COLECTIVA, Santiago, 2016.

Con Emilio Grandío e Julio Prada:
- “Vinieron por nosotros…La represión extrajudicial durante la Guerra Civil. El caso de Galicia”, Comunicación presentada al Xº Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander, setembro 2010, en Barrio Alonso, A., De Hoyos Puente, J. e Saavedra Arias, R. (Eds.), “Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación”, Publican, Ediciones Universidad de Cantabria, Santander, 2011.ARTIGOS

En solitario:
- “A prensa obreira en Galicia”, Semanario A Nosa Terra, nº78, Santiago, 19-25/10/79.
- “Confederación Regional Galaica e crise da CNT”, Semanario A Nosa Terra, nº86, Santiago, 14-20/12/79.
- “Lembranza dun sindicalista: José Villaverde”, Semanario A Nosa Terra, nº104, Santiago, 2-8/5/80.
- “José Villaverde: Lembranza dun sindicalista galego (e II)”, Semanario A Nosa Terra, nº107, Santiago, 23-29/5/80.
- “O agrarismo cenetista en Galiza durante a IIª República”, Arco da Vella Pensamento Libertario Galego, nº3, Santiago, verán de 1981. Traducido ao castelán en “Agrarismo cenetista en Galicia durante a IIª República”, Periódico Solidaridad Obrera, nº92, Barcelona, 15/9/81.
- “Crónica de una sociedad coruñesa: El Centro de Estudios Sociales “Germinal”, La Voz de Galicia, Especial Coruña, 12/8/81.
- “A CNT e o nacionalismo galego (1930-1936)”, Semanario A Nosa Terra, nº479, Vigo, 30/5/91.
- “Lembranzas dun rebelde. Anacos das memorias inéditas de Xosé Pasín, sindicalista”, Semanario A Nosa Terra, nº500, Vigo, 5/12/91.
- “Galiza, anos 40: a CNT entre o sindicato e a guerrilla”, Semanario A Nosa Terra, nº509, Vigo, 13/2/92.
- “Os discípulos galegos de Ricardo Mella”, Semanario A Nosa Terra, nº546, Vigo, 3/12/92.
- “Con José Pasín a clase obreira entrou no concello”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 25/2/93.
- “Manuel Fandiño, pintor de santos e anarquista”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 12/3/93.
- “Sobre o ofício de contar obreiros. Socialismo na IIª República de M. González Probados”, Semanario A Nosa Terra, nº562, Vigo, 25/3/93.
- “José Villaverde, militante destacado da CRG, un idealista do sindicalismo”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 8/4/93.
- “Manuel Amil, un compostelán secretario xeral da CNT”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 29/5/93.
- “Unha visita da Federica Montseny á Galiza”, Semanario A Nosa Terra, nº605, Vigo, 20/1/94.
- “Memória dunha família anarquista”, Semanario A Nosa Terra, nº633, Vigo, 4/8/94.
- “Roteiro libertario de Silvio Santiago”, Revista A Tempo, nº19, Verín, agosto-setembro 1994.
- “Notas sobre antimilitarismo e movimiento obreiro na Galiza de anteguerra”, Ar! Revista Galega Antimilitarista, nº1, Santiago, outubro 1994.
- “Os fundos galegos do arquivo de Salamanca”, Semanario A Nosa Terra, nº668, Vigo, 6/4/95.
- “Axitacións obreiras no tendido do ferrocarril na bisbarra de Monterrei”, Revista O Irmandiño, nº1, Verín, decembro 1995.
- “Sobre “Fersen”, o trotskismo galego e outras divagacións”, Semanario A Nosa Terra, nº727, Vigo, 23/5/96.

- "A luita de clases na Galiza republicana: alguns elementos para a reflexión", Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº9, xulho 1998.
- “Romance do Comandante Moreno”, Revista @narquista, nº3, A Coruña, outono 1998.

- "A imprensa operária de classe na Galiza (1870-1936)", Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº 10, Santiago, outubro-dezembro 1998.
- “O galego Soto e a historia”, Semanario A Nosa Terra, nº870, Vigo, 18/2/99.
- “Visións da Compostela de anteguerra”, Semanario A Nosa Terra, nº901, Vigo, 23/9/99.
- “Sociedad Cultural Obrera José Villaverde. Pontevedra 1982”, La Campana Semanario de Información y Pensamiento Anarquista, Dossier nº33, Pontevedra, 25/6/2001.
- “Manuel Ceruelo: Quince anos, dez meses e trece días”, Revista @narquista, nº17, A Coruña, outono 2003.
- “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”, Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº30, Santiago, setembro-dezembro 2003.
- “Algumhas consideraçons sobre o Ano da Memória”, Novas da Galiza, nº 41, 15 de abril a 15 de maio de 2006.
Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz41.pdf
- “Desteceron as súas vidas para tecer a dos demais”, Semanario A Nosa Terra, Vigo, 11/4/2007.
- “Galiza Mártir”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 13, Santiago, maio-agosto 2007.
- “Ás voltas coa memoria dos vencidos”, Revista Voz Própia, nº 18, NÓS-UP, Santiago, segundo quadrimestre 2007.
- “A dúas bandas. A simboloxía franquista: Acabar coa simboloxía do honor”, Revista Tempos Novos, nº 132, Santiago, maio 2008.
- “Investigar a memoria dos vencidos”, Revista Tempos Novos, nº134, Santiago, xullo 2008.
- “Dereito a saber, liberdade para investigar”, Movemento polos Dereitos Civís, “Informe 2007”, Santiago, 2008.
- “Actividade de risco”, Revista Tempos Novos, nº 136, Santiago, setembro 2008.
- “Devecemos por unha vida máis libre a máis xusta”, A Peneira, nº 481, Ponteareas, 1ª quincena abril 2009.
- “Responsabilidade”, O Xornal Información Obreira (CUT), nº5, Cangas, 2009.
- "Castelao, os álbumes de guerra e os tópicos sobre a represión franquista na Galiza", Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.
- "O movemento operario galaico no devalar da Grande Guerra: unha identidade en construción", Caderno de Análise "A Fondo", nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

- "O movemento operario no tempo das Irmandades da Fala", Murguía, Revista Galega de Historia, nº 32, xullo-decembro 2015.
- "Contra a nostalxia, memoria", Revista LUZES, nº 28, A Coruña, marzo 2016.
- "Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936", Revista BAHÍA, nº9, Instituto Español "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, xuño 2019.Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Álvaro Blanco, Xavier Castro, Manuel González Probados):
- “Os Coloquios de Pau”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, abril 1980.
- “Os comenzos da industrialización”, Revista Man Común, nº1, A Coruña, agosto 1980.
- “A crise do antigo Réxime”, Revista Man Común, nº2, A Coruña, setembro 1980.
- “¿Para cando o segundo Castelao?”, Revista Man Común, nº3, A Coruña, outono 1980.Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Xavier Castro, Manuel González Probados, Alberte Martínez):
- “Textos de primeira man”, Revista Man Común, nº5, A Coruña, nadal 1980.
- “A Eirexa en Galiza”, Revista Man Común, nº6, A Coruña, xaneiro 1981.
- “A Galiza mansa e coitada desmentida pola guerrilla”, Revista Man Común, nº7, A Coruña, febreiro 1981.
- “Para entender mellor este país”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, febreiro 1981. Outra versión en Revista Man Común, nº9, A Coruña, abril 1981.
- “A obra historiográfica de Antonio Meijide Pardo. Un importante labor cáseque descoñecido”, Revista Man Común, nº10, A Coruña, maio 1981.
- “Emigración, fame e peste na Galiza do XIX”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura nº 65, A Coruña, agosto 1981.

- "Unha nova historia?", Revista O Ensino, nº3, Santiago, 1981.
- “A la búsqueda del pasado de Galicia”, El País, Suplemento Libros, Madrid, 16/5/1982.
- “Achegandonos a nosa historia”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, nº 75, A Coruña, xuño 1982.


Con Manuel González Probados:
- “Prensa obreira en Galicia na Segunda República”, La Voz de Galicia, Centenario 1882-1982, A Coruña, 1982.


Con Eliseo Fernández:
- “Movemento obreiro galego de anteguerra: historiografía recente”, Revista Dezeme, Fundación 10 de Marzo de CCOO, nº3, Santiago, xuño 2001.
- “Desactivada a FAI coruñesa”, Periódico O Resplandor das Atochas (CRMH), nº único, A Coruña, maio 2007.
- “Propuestas para abrir el pasado”, Revista Todos los Nombres Andalucía, nº2, Sevilla, otoño 2009.


Con Xoán Carlos Garrido:
- "Memoria, para que?. Impunidade, para sempre?", Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.
 


LIBROS
 
En solitario:
- O Patrimonio Marítimo de Galicia, Edición da Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF), patrocinada pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Santiago, 2000 (1º Edición), 2003 (2ª Edición corrixida e actualizada).
- Foulas e Ronseis (Retrincos para un Tratado do Mar dos Galegos), Edicións Positivas, Santiago, 2005.
- Loita de clases e represión franquista no mar (1864-1939), Edicións Xerais, Vigo, 2010. Este traballo mereceu unha mención de honra do Xuri do Premio “Anxel Casal” ao mellor libro de Non Ficción ano 2011, instituído pola Asociación de Editores de Galicia. 


PARTICIPACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS

En solitario:
Pereira, D. (Coord.), “Os Conquistadores Modernos: Movemento Obreiro na Galicia de Anteguerra”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1992, participou co ensaio "Asociacionismo e conflitividade mariñeira na Galiza de anteguerra (1870-1936)".
- AAVV, “Tendendo cabos”, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2007; participou cos ensaios “A herdanza do mestre carpinteiro de ribeira” e “Os movementos sociais no mundo do mar”.
- AA.VV, “Património baleeiro dos Açores. Herança e Modernidade”, Presidência do Governo Regional dos Açores/Direcçâo Regional da Cultura/Museu dos Baleeiros, Lajes do Pico, 2011; participou co ensaio “A pesca da baleia na Galiza: unha visión de conxunto dende a Idade Media ate a Moratoria do ano 1985”.
- Allegret, J. L. e Carbonell Camós, E. (Eds.), “La Patrimonialización de la Cultura Marítima”, Institut Catalá de Recerca en Patrimoni Cultural, 10, Girona, 2012; participou co ensaio “Antagonismo e memorias cruzadas na pesca: o caso galego”. Existe edición electrónica deste libro en formato EPUB. Tamén edición do mesmo libro en lingua inglesa en Allegret, J. L. e Carbonell Camós, E. (Eds.) "Revisiting the Coast: New practices in Maritime Heritage", ICRPC, 11, Girona, 2014; participou co ensaio "Antagonism and conflicting memories in the fishing sector: the galician case". Hai edición electrónica en EPUB. Outra edición deste traballo en: Murguía. Revista Galega de Historia nº 25 xaneiro-xuño 2012, Santiago, 2012.
- Prada Rodríguez, J. (Ed.), "No sólo represión. La construcción del franquismo en Galicia", Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2015; participou co ensaio "Adhesiones y consensos durante el primer franquismo: la Galicia marinera (1936-1954)".

-AAVV, "Os Barcos do Exilio", Casa da Gramática, Porta Azul nº 8, IES Virxe do Mar/Concello de Noia, Noia, 2015; participou co traballo "Non só foron transatlánticos: os outros barcos do exilio...".

Formando parte do Colectivo de Historia “Xerminal” (Xavier Castro, Manuel González Probados, Alberte Martínez, Dionísio Pereira):
- AAVV, “Movemento Obreiro en Galicia: catro ensaios”, Edicións Xerais, Vigo, 1990; participaron co ensaio “Crise económica e loitas sociais na Galicia republicana: o conflicto pesqueiro vigués de 1932”. Este traballo mereceu o Premio de Investigación en Ciencias Sociais concedido pola Deputación de Pontevedra no ano 1988.ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS

En solitario:
- “As guerras da sardiña na Ría de Arousa”, en Semanario A Nosa Terra, nº 541, Vigo, 29/10/92.
- “O Mar dos galegos no tempo de Manoel Antonio”, en “Manuel Antonio: Embarcados nun cantar”, A Nosa Cultura nº16, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1996.
- “Notas sobre a construcción naval en madeira dende fins do século XIX ate a guerra civil”, en Revista de Cultura Marítima, IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais, FGCM, Cambados, 1997.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf 
- “As derradeiras singraduras da grande vela de traballo na navegación de altura e no tráfico de cabotaxe”, Semanario A Nosa Terra, Suplemento “Mares e Velas”, nº 858, Vigo, 12/11/98.
- “Le Patrimoine Maritime Galicien”, en Le Chasse Marée Revue d´Histoire et Ethnologie Maritimes, nº 134, xuño 2000, Douarnenez, 2000.
- “O Asociacionismo dos pescadores na Galiza de anteguerra: Unha ollada de conxunto”, en “Galicia Mare Nostrum: A importancia do mar en Galicia, Actas da VIIIª Semana Galega de Historia”, Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 2001. Outras versións en Colección Xerminal nº2, Ateneo Libertario “Ricardo Mella”, A Coruña, 2001 (1ª Edición), 2004 (2ª Edición corrixida e actualizada).
Disponible en http://www.cntgaliza.org/files/Asociacionismo_Pescadores_2Edicion.pdf
- “O Patrimonio Marítimo de Galicia: unha actualización” en “Andar ao mar, Actas das IIªs Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional”, Asociación Cultural Canle de Lira (Carnota), Santiago, 2002.
- “A sociabilidade mariñeira: Asociacionismo e reparto do producto da pesca na beiramar galega” en Ardentía Revista de Cultura Marítima, FGCMF, Cambados, nº 1, xullo 2004.
- “O Patrimonio Marítimo galego na súa diversidade”, en Revista A Trabe de Ouro, nº63, xullo-setembro, Santiago, 2005.
- “El Trintxerpe republicano: génesis de la llamada “quinta provincia gallega” en Euskadi” en Itsas Memoria Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº5, Untzi-Museoa/Museo Naval, Donostia/San Sebastián, 2006.
Disponible en http://untzimuseoa.net/images/itsas_memoria_05/38pereiradionisio.pdf
- “Os escenarios do mar tras o golpe militar: o caso da beira pontevedresa da Ría de Arousa” en Revista A Trabe de Ouro, nº 67, xullo-setembro, Santiago, 2006.
- “Os pailebotes no comercio marítimo de cabotaxe na Galicia de hai cen anos”, en Naútico Revista del Club Náutico de Vigo, nº 24, primavera 2006, Especial Centenario, Vigo, 2006. Outra versión corrixida e actualizada do mesmo ensaio, en Ardentía Revista de Cultura Marítima, FGCMF, nº5, Cambados, 2009.
- “Patrimonio marítimo galego: un diagnóstico actual” en Adra Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, nº 3, Santiago, 2008.
- “A carpintería de ribeira en Galicia, presente e futuro”, Os Galos Revista de divulgación da cultura marítima e fluvial, Asociación Cultural Os Galos, nº2, Bueu, 2008.
- “Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, Euskadi y Galicia”, en Itsas Memoria Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº6, Untzi Museoa/Museo Naval, Donostia/San Sebastián, 2009.
Disponible en http://www.untzimuseoa.net/images/itsas_memoria_06/15-32_pereira.pdf
- “A represión franquista contra os mariñeiros galegos” en Drassana Revista del Museu Marítim de Barcelona, nº 18, diciembre 2010, Barcelona, 2010.
Disponible en http://www.raco.cat/index.php/Drassana/article/view/240525
"El asociacionismo marinero en el litoral español: Galicia y la Federación Nacional de Industria Pesquera de la CNT", Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, nº2, Universidad de Buenos Aires, marzo 2013.
- “Os Pósitos de Pescadores: do Antigo Réxime á IIª República. Unha iniciativa conciliadora?”, en Minius, Revista de Historia, Arte e Xeografía, Dossier "O Mar na Historia", nº21, Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo Campus Ourense, 2013, pp. 61-85.

- "A cultura marítima na Galiza e a súa patrimonialización", en ARGOS Revista do Museu Marítimo de Ílhavo, nº5, Ílhavo 2017, paxs.24-33.

Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal:
- “Loitas obreiras no Vigo dos anos trinta: o conflicto pesqueiro de 1932”, Pontevedra, Revista de Estudios Provinciais, nº4, Diputación de Pontevedra, 1989.PUBLICACIÓNS

En solitario:
- A Sociedade `La Protección Obrera´ de Porto do Son”, Colección Cartafol da Memoria nº1, Concello de Porto do Son, 2003.


Formando parte do Grupo Etnográfico “Mascato”, de Cambados:
- Galeóns de Arousa, Edición do Grupo “Mascato”, Cambados, 1997 (1ª Edición), 1998 (2ª Edición corrixida e actualizada).
- Caderno de a bordo: Cultura Marítima e Medio Ambiente, Edición do Grupo “Mascato”, patrocinada pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Cambados, 1997.


COMO EDITOR OU COLABORADOR EN EDICIÓNS
 
- Pérez Álvarez, L. "Memorias. Mi testamento humano y social". Limiar, Fernández Prieto, L.; Estudo Introdutorio, Domínguez Almansa, A. e Míguez, A.; Notas , Pereira, D., Edicións Corsárias, Santiago, 2015.


En solitario:
Edición da Revista do IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, O Grove, FGCM, Cambados, 1997. Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf
- Edición da Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, Poio, FGCM, Cambados, 2001. Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf

Con Lola Varela:
- Galiñanes, L. "Memorias dun Pescador", Revista do IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1997. Traducción.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf
- Galiñanes, L. “Memorias dun Pescador”, Semanario A Nosa Terra, Suplemento “Mares e Velas”, nº 858, Vigo, 26/11/98. Traducción e Notas.
- Galiñanes, L. “Memorias dun Pescador”, Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, agosto 2001. Traducción e Notas.

Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf
- Galiñanes, L. "Memorias dun Pescador", Ardentía, Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, Cambados, nº 2, Maio 2005. Traducción e Notas.
Disponible en http://culturamaritima.org/files/ardentia2/ardentia2-Galinhanes.pdfARTIGOS

En solitario:
- “¡Que falen os mariñeiros!”, Revista Inzar Razóns, nº 3, Santiago, xullo 1992.
- “Mariñeiros do Gran Sol: os últimos da fila”, Revista Inzar Razóns, nº 5, Santiago, abril 1993. Reproducido outra volta en Revista Inzar Razóns, nº 16, Santiago, xullo 1997.
- “O mar ten patrimonio que salvar: pasado e futuro das embarcacións tradicionais analizados en Ribeira”, Semanario A Nosa Terra, nº 580, Vigo, 29/7/93.
- “Os pescadores da sardiña e a crise”, Revista Inzar Razóns, nº 8, Santiago, marzo 1994.
- “O Museu Municipal de Etnografía e História de Póvoa de Varzim: espello da cultura dunha comunidade piscatoria”, Revista FEGAMP, nº4, Santiago, primavera 1994.
- “A vela tradicional retorna ás Rías”, Revista FEGAMP, nº6, Santiago, outono 1994.
- “Galeóns de Arousa”, Revista do IIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1995.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-coruxo-1995.pdf
- “Federación Galega pola Cultura Marítima”, Revista do IIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1995.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-coruxo-1995.pdf
- “As embarcacións, protagonistas das festas do mar”, Revista FEGAMP, Santiago, nº9, verán 1995.
- “O noso patrimonio marítimo: informe dramático”, Revista Santa Compaña, Instituto Bacharelato “Ramón Cabanillas”, nº4, Cambados, 1996.
- “O museo Massó e o modelo bretón”, A Comarca do Morrazo, Cangas, 20/9/96.
- “Nova vida para as nosas embarcacións tradicionais”, A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº2, Betanzos, Outono 1996. Outra versión en Relinga Revista de Cultura e Actividades Mariñeiras Tradicionais, nº0, Ribeira, outono 1996.
- "Entrevista a Bernard Cadoret: Franza recuperou a imaxe marítima grazas ás asociacións culturais", Semanario A Nosa Terra, nº 894, Vigo, 5/8/99.
- “Navegación tradicional: experiencias e preocupacións”, Semanario A Nosa Terra, nº 898, Vigo, 2/9/99.
- "Mais non é ouro todo o que escintila. Balance dun Encontro de Embarcacións Tradicionais", Semanario A Nosa Terra, nº 948, Vigo, 18/8/2000.
- “A pedra na cultura marítima da Galiza”, Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 2001.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf
- “Federación Galega pola Cultura Marítima: Foulas e Ronseis”, Revista do VI Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCMF, Cambados, xullo 2003.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-arousa2003.pdf
- “O patrimonio marítimo: un recurso a desenvolver”, Revista Interea, nº4, Deputación de A Coruña, xaneiro 2005.
- "Angueiras de galeón”, “Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº2, Cambados, maio 2005.
- “O Barco da Memoria”, Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº3, Cambados, xuño 2006.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/ardentia3/ardentia3-Pereira.pdf
- "O Barco da Memoria", Dorna Revista da Asociación Cultural Dorna, nº 4, A Illa de Arousa, xuño 2006.
Disponible en http://www.acddorna.org/revistasblog/revista004.pdf
- “Homenaxe a Staffan Mörling”, Revista A Trabe de Ouro, nº65, Santiago, 2006.
- “As barreiras teñen nome de muller”, Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº4, Cambados, marzo 2007.
- “A represión franquista contra os mariñeiros galegos”, Casa da Gramática Revista de Creación Literaria e Cultura, IES Virxe do Mar, nº 30, Noia,  decembro 2007.
- “As fugas por mar. A rede de evasión coruñesa do Despertar Marítimo”, Periódico Gaceta d´O Portiño (CRMH), nº único, A Coruña, marzo 2008.

- "A escrita dos pescadores. O mundo do mar relatado polos propios mariñeiros", Os Galos Revista de Divulgación da Cultura Marítima e Fluvial, nº 10, Bueu, 2016.
- "As traballadoras do porto pesqueiro de A Coruña: unha ollada republicana", Nova Ardentía, Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº 10, pxs. 42-46, Cambados, xullo 2018.

Con Luis Rey:
- “O noso patrimonio marítimo en situación límite”, Revista FEGAMP, nº3, Santiago, inverno 1993-1994.


Con Staffan Mörling:
- “Leis de secano contra a carpintería de ribeira e as embarcacións tradicionais”, Semanario A Nosa Terra, nº 720, Vigo, 3/4/96.


LIBROS


Con Rogelio Arca Rivas:
- “A presenza dos canteiros da Terra de Montes no Exército Popular da República. Album de Guerra”, Difusora de Letras, Artes e Ideas/Asoc. Verbo Xido, Ourense, 2008. 


PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

Baliñas Fernández, C. A. (Coord.), "O Val de Quireza. Un recanto da provincia de Pontevedra", Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 2015; participou co ensaio "Paisaxe vital de Xosé Otero Espasandín con Castro ao lonxe".
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/paisaxe-vital-de-xoseacute-otero-espasandiacuten-con-castro-ao-lonxe.html


ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS

- “Os mortos esquecidos: radiografía da represión franquista nun pequeno concello rural: O caso de Cerdedo (Pontevedra)” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Narón, 2005.
Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf
Outra versión en AAVV, “Homenaxe a Antón Alonso Ríos e Ramón de Valenzuela”, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Santiago, 2006.
MONOGRAFIAS E PUBLICACIÓNS 

En solitario:
- Xosé Otero Espasandín: Vida e Pensamento dun cerdedense exilado, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2004.
- A IIª República e a represión franquista en Cerdedo, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2006.
- “As vítimas do franquismo na Terra de Montes (1936-1953). Beariz, Cerdedo e Forcarei”, Vieiros da Memoria nº1, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2010.


Con Xosé Ramón Paz Antón:
- "Facianas da represión franquista na Terra de Montes". Vieiros da Memoria nº2, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2011, co traballo "Fotografías da infamia". 


Con Milagrosa Ruibal Rodríguez e Lola Varela:
- “González Ruibal, A. “Centro Etnográfico de Terra de Montes. Guía didáctica”, CETMo/Verbo Xido, Soutelo de Montes, 2005. ARTIGOS

En solitario:
-“Carta amarga a Xosé Otero Espasandín”, Semanario A Nosa Terra, nº731, Vigo, 20/6/96.
-“Pontes do Lérez”, Semanario A Nosa Terra, nº , 2000, Vigo.
Disponible en
http://www.galeon.com/sloren/yosemit/lerez.htm#OPINIÓNhttp://www.galeon.com/sloren/yosemit/lerez.htm#OPINIÓN

- "O PP de Forcarei e a cultura da Terra de Montes", Semanario A Nosa Terra, nº 959, Vigo, 2/11/2000.
- "Xosé Otero Espasandín: no centenario dun desterrado galego", Semanario A Nosa Terra, nº963, Vigo, 30/11/2000.
- “O agrarismo en Cerdedo: unha fe de vida”, Boletín Verbo Xido, nº2, Soutelo de Montes, setembro 2002.
-“Forcarei nas páxinas de “Acción Social”, Boletín Verbo Xido, nº3, Soutelo de Montes, decembro 2002.
-“Os represaliados na Guerra Civil en Cerdedo”, Boletín Verbo Xido, nº 4, Soutelo de Montes, maio 2003.
-“A Casa do Pobo de Deán (Cerdedo)”, Boletín Verbo Xido, nº5, Soutelo de Montes, verán 2003.
-“Enterramentos civís en Cerdedo durante a IIª República”, Boletín Verbo Xido, nº10, Soutelo de Montes, maio 2005.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido  e http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html
-“Recuperando a memoria”, Boletín Verbo Xido, nº11, Soutelo de Montes, xullo 2005.
-“As celebracións do 14 de Abril no Cerdedo republicano”, Boletín Verbo Xido, nº 12, Soutelo de Montes, outubro 2005.
-“Crónicas de Forcarei. Noticia de José Canabal, canteiro e anarquista”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
-“A saga dos Quintillán de Sorribas”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
- "Novas da resistencia popular da Terra de Montes ao franquismo", Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/novas-da-loita-e-da-represioacuten.html
-“Os mortos da represión franquista no Concello de Forcarei”, Boletín Verbo Xido, nº20, Soutelo de Montes, setembro 2008.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido
-“Lembranza de José María Taberneiro, “O Rolo de Vilapouca”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/9/2009.
Disponible en
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeirosmontes/2009/09/08/lembranza-jose-maria-taberneiro-o-rolo-vilapouca/365957.html
- "Rogelio, consecuente ata o final", Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/11/2010. 
- “Aníbal Otero e a Terra de Montes: linguística e represión franquista”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 18/5/2011.
Disponible en http://www.redesescarlata.org/category/tcd/page/2/, posted 12/6/2011. Outra versión aumentada en A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº31, Betanzos, primavera 2011.
-“A memoria dos vencidos na Terra de Montes”, Boletín Verbo Xido nº25, Soutelo de Montes, decembro 2011.
- “Rodríguez Fraiz e a memoria dos vencidos”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/08/2012.
Disponible en http://www.terraetempo.com/artigo.phpartigo=2613&seccion=13http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2613&seccion=13, posted 13/8/2012.
-“Severino Rascado, unha homenaxe merecida”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 22/2/2013.
Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2013/02/22/unha-homenaxe-merecida/762216.html

- "O imperio da roubacha tras o golpe militar: o caso de Tabeirós-Montes", SERMOS Galiza, Caderno de análise A Fondo "Os nomes da represión", Santiago, 11/8/2016.

En colaboración con Roberto Vázquez:
- “As xentes do Lérez en loita polo seu río”, Revista CERNA, nº 31, Santiago, ADEGA,
decembro 2000.


En colaboración con Alfredo González Ruibal e Lola Varela:
- “Centro Etnográfico da Terra de Montes”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 23-24, Santiago, 2011.


En colaboración con Lola Varela:
-“Requiem polos carballos do Regueiro”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes,
22/11/2012.

Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2012/11/22/requiem-uns-carballos/715292.html
- "Vítimas e resistentes: represión contra as mulleres de Cerdedo tras o golpe militar de 1936", Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/8/2016.


COMO COLABORADOR EN EDICIÓNS

En solitario:
- “Nubens no ceo do Seixo”, en Solla, C. “Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2007.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html

Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), "Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron", SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co ensaio "1936: dinámicas represivas na Terra de Montes pontevedresa".

Con Lola Varela:
- Limiar en Solla, C. “Ras e Tritongos. Antoloxía poética”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2003.


 
LIBROS

COMO PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

En solitario:
- AAVV, “Soberanías y Pacto. 70 personas analizan las relaciones de Euskal Herria con España y Francia”, Herria 2000 Eliza, Getxo, 2005; participou con resposta a cuestionario.
- Iglesias Diéguez, A. (Coord.), “15M: o pobo indignado”, Edicións Laiovento, Santiago, 2011; participou co ensaio “15 M: Notas dende a periferia”.

- AAVV. "Luís Rei. Crónica de traballos e amizades", Concello de O Grove/Concello de Cambados, 2015, participou co artigo "Les neiges d´antan". 

ENSAIOS
En solitario:
- "15 meses de Hirak: Impresións dun observador participante", Revista de Estudos Galegos Kallaikia, nº 4, Associaçom de Estudos Galegos, pxs. 118-155, xunho 2018.


ARTIGOS

En solitario:
-“Recuperar a autoestima. As Telleiras (Cabaqueiros)”, Semanario A Nosa Terra, nº603, Vigo, 5/1/94.
-“As batallas de Loach”, Semanario A Nosa Terra, nº672, Vigo, 4/5/95.
-“Tempo de Entroido”, Revista O Irmandiño, nº2, Verín, marzo de 1996.
-“Minicentrais hidroeléctricas: a riqueza asulagada”, Revista A Fouce (SLG), A Estrada, 1996.
-“Pendurado do teito dunha Ford Custom”, A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº18, Betanzos, outono 2004. Outra edición en Loureiro Rodríguez, C. “Narrativa contemporánea. Tabeirós-Terra de Montes”, Edicións Fervenza, A Estrada, 2005.
-“A avoa non se lle dan as gracias”, Revista A Trabe de Ouro, nº71, Santiago, 2007.

- "Miscelánea italiana de Juan Román", Revista BAHÍA, nº 8, Instituto Español "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, xuño 2018.


Formando parte do Colectivo Vences (Íñigo Berriochoa, Mercedes Conde, Alberte Pagán, Lola Varela):
- “Galiza: una crónica, también electoral, tardía”, en Revista Viento Sur, nº 38, Madrid, xuño 1998. Disponible en http://es.scribd.com/doc/101838802/Viento-Sur-n%C2%BA-038-junio-1998
- “Chapapotistas: mil palabras e unha imaxe”, en Revista Viento Sur, nº 66, Madrid, decembro 2002. Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?article1457
- “¿Mar de fondo en Galiza?”, en Revista Viento Sur, nº 69, Madrid, xullo 2003.
Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?page=zona-VS&id_article=6897


Con Íñigo Berriochoa:
-“José R. Castaños. A construción nacional de Euskadi plantexa tamén o problema do modelo de sociedade”, Semanario A Nosa Terra, nº852, Vigo, 15/10/98.
-“Tomás Karrera. O Estado español proibe á Cruz Vermella a inspección dos cárceres”, Semanario A Nosa Terra, nº862, Vigo, 24/12/98.
-“Galiza y las últimas elecciones al Parlamento español”, en Revista Viento Sur, nº 51, Madrid, maio 2000.

Disponible en http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0051.pdf

Con Eliseo Fernández:
- “A hora da mobilizaçom”, Novas da Galiza, nº 75, 15 de febreiro a 15 de marzo de 2009. Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz75.pdf

 
COMO COLABORADOR EN EDICIÓNS

Con Lola Varela:
-Prólogo, “Pasado, presente y futuro del pensamiento libertario. Memoria I Jornadas Internacionales de debate libertario”, Fundación Salvador Seguí, Madrid, maio 1988.

- "El Instituto Español "Melchor de Jovellanos" cumple Medio Siglo", IES "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, 2018.