DIVAGACIÓNS...

“Camiñante diante dun mar de néboa”

Casper David Fiedrich (1818)

Dende o outeiro dos 60 anos


"O segredo dunha boa vellez non é outra cousa que un pacto honrado coa soidade". 
Gabriel García Márquez, "Cien años de soledad".

“Estes pobos, como Cuenca, no alto, teñen un algo de atalaias, de miradoiros, e semella que ao tempo que se pode estender a mirada por unha paisaxe física, pódese tamén, por paralelismo, estendela por unha paisaxe moral”.
 Pío Baroja, "La Nave de los Locos".


NOVO LIBRO: "GALEGOS NAS GUERRAS DO RIF. PAISAXE BÉLICA E IMAXINARIO ANTICOLONIAL (1860-1927)"
A literatura española contemporánea mantivo unha intensa relación co territorio do Rif. Moi influído pola intervención colonial, no discurso literario predominan a temática bélica e o pexorativo tratamento dado á poboación autóctona. Naquela xeografía tamén se falou na nosa lingua, mais o colectivo galaico pasou desapercibido para as narrativas. Tanto a devandita ausencia como a imaxe periférica da resistencia rifeña, chamaron a nosa atención. Propoñemos, pois, unha análise destas invisibilidades, comparándoa coas percepcións dalgúns escritores galegos presentes en Marrocos. O obxectivo sería enxergar se estes foron quen de construír un imaxinario anticolonial con duplo percorrido: o recoñecemento da propia identidade no contexto da presenza militar hispana en África e a toma en consideración do pobo rifeño como protagonista dunha silenciada loita de liberación.

 O libro, editado polo Instituto Galego de Historia e Murguía Revista Galega de Historia, pódese comprar nas principais librerías do país e "on line" na páxina web do Consorcio Editorial Galego www.consorcioeditorial.com
“Non creo en Xesús”
"Non creo en reis" 
“God”, John Lennon.

* Creo que as clases confrontadas, como as bruxas, habelas, hainas.
* Creo que ao longo do tempo o protagonismo como suxeito político da Humanidade oprimida, posibilitou espazos de liberdade e benestar. E a Historia non rematou.
* Creo que a rebeldía diante da inxustiza e da explotación prevalece sobre as alternativas. Estas, constrúense deixando atrás as derrotas, pois tan sequera existe a posibilidade do suicidio político para as capas explotadas e oprimidas.
* Creo que, na vida e na política, a arrogancia estraga e a indiferencia mata a humanidade. Tamén impiden o (re)coñecemento entre os pobos.
* Creo que o activismo sen o sentimento, nunca mudará o actual estado de cousas. Pola contra, a donda sensiblería ven sendo unha potente durmideira.
* Creo nunha ciencia económica que atenda as necesidades colectivas das persoas, antes que o beneficio privado a través das mercadorías.
* Creo que a liberdade non é tal sen igualdade.
* Creo que a ética emancipadora ten mal acomodo nunha “torre de marfil”.
* Creo que a soberanía deféndese dende o individual ata o colectivo; dende as nacións oprimidas, ate os estados que devecen por se desfacer do xugo imperial.
* Creo que a aristocracia dos líderes indiscutidos, infalibles e intocables, divide, deturpa e retarda as distintas maneiras de exercer a soberanía.


“Só lle pido a Deus que o inxusto non me sexa indiferente”
Solo le pido a Dios”, León Gieco.

* Cun pé no mar do Orzán e outro na “raia seca”; entre a “finezza” do liberalismo coruñés e o aquel levantisco ourensán.
* Galiza no corazón, pero coa (desordenada) música noutra parte: Hendrix, Jethro Tull, Television, psicodelia, Joy Division, a Velvet, Jerry García, Jack Bruce, Rory Gallagher…
* Galiza como necesidade sentida; o desarraigamento como patria chica.
* Malia o camiño andado por xunto (vivencias, persoas, militancias, cultura común…), a cada máis estranxeiro niso que, por acá e por acolá, se entende por España.
* Do anceio colectivista, ao forzoso? individualismo cotiá. 
* Materialismo de partida, romanticismo de volta.
* Ricardo Mella, na idea; Karl Marx, na acción.
* Oficios, moitos, mestre en ningún.
* Oprimido, pero non explotado.
* Nen na Academia, nen fora dela.
* O socializador optimismo da vontade, compensa o solitario pesimismo da razón?
* No satisfaction”!!.
“Gostan-me as imaxes que vale a pena reproducir.
Multiplicalas sobre a pantalla
e observalas con sentimentos diferentes”
“Images”, Lou Reed & John Cale.

* Acaso descubrir o fío condutor que esclarece as rebeldías de outrora como antecedentes inconclusos das confrontacións actuais, non debera formar parte da consideración social do investigador ou investigadora?. Pola miña parte, dende diversos planos e ao longo do tempo, tan só quixen transmitir unha e outra vez que na Galiza, nación en precario tantas veces asimilada á submisión, tamén houbo homes e mulleres rebeldes.
* Acaso para o rastrexo do que Walter Benjamin describe como a Memoria d@s Vencid@s esnaquizada e ciscada nas ruínas que o devalar da Humanidade adoecida deixou polo (noso) mundo adiante, non se precisan historiadores e historiadoras comprometid@s cada quen co seu país, coas súas capas populares e co seu tempo?; homes e mulleres que consideren a Historia como boa compañeira, portadora de mensaxes esperanzadas para a xente oprimida, eiquí e agora?.
* Acaso pode ser aséptico e indiferente quen entenda así a investigación histórica?. Quen non acompañaría a un “cronista con opinión” como Oswaldo Bayer no seu indignado relato da masacre dos traballadores rurais da Patagonia arxentina, a mans dos “estancieros” sustentados nas baionetas enviadas polo goberno radical de Hipólito Yirigoyen?.
* Acaso “há memórias objectivamente puras”?. E logo non será, como apunta o historiador portugués Fernando Rosas, que “...há memórias que conflituam, que se tentam anular, em última análise, quer se queira ou nâo, que tomam partido...”?.
* Acaso na Galiza a memoria colectiva d@s “vencid@s” ou d@s “oprimid@s”, como se queira,  non esvaeceu case que por completo tras o golpe de 1936, suplantada en boa medida pola memoria xestionada polo franquismo impune, pola Patronal e outras elites conservadoras caso da Igrexa Católica; memoria dos “vencedores”, que non tivo ningún problema en se transmitir durante o réxime franquista e continuou a ser hexemónica ata hoxe, logo da Transición “memoricida”?.
* Acaso non é preciso que a investigación histórica recupere a “memoria d@s oprimid@s”,  para posibilitar un debate plural entre os distintos procesos memoriais e as súas respectivas representacións simbólicas, máis tamén para retornala a toda a cidadanía como liberadora semente de futuro?. Porque, se acreditamos a Benjamin, “nada está cancelado”.
* Acaso a Memoria, entendida como construción xusticeira d@s vencid@s contraposta ao esquecemento e ao mito, non aguilloa á Historia e impide que a escriban a soas os vencedores?. 
* Acaso non acerta o combativo xornalista catalán Xavier Montanyà, cando dí: "La tergiversació de la història és una constant, com més va més utilitzada per justificar el present. El debat és permanent. La història és un dels camps de batalla on convé ser present i actiu, per a impedir la manipulació del relat. La cosa pitjor, però, és el desconeixement. L'amnèsia del passat absol completament el present"?.
* Acaso, como nos alerta a artista e investigadora galega María Ruído, non existe o perigo de uniformizar a memoria d@s “oprimid@s”, que tamén é diversa e, ás veces, mesmo confrontada?.
* Acaso a memoria da inxustiza non esclarece no mesmo intre en que ista se produce, de maneira que a historia comeza a se construir con eses vimbios?. Acaso o esencial non é non esquecer nunca a opresión, pasada ou presente?.
* Acaso a loita do socialismo non é a prol dunha vida digna, mais tamén ven sendo unha loita contra a soidade?.
Acaso o fardel das certezas non debera ser lixeiro?.


* Cando escoito falar de estilo atendo o ecoar de John Cale e Lou Reed, debruzados na súa homenaxe (Images, Songs for Drella) a Andy Warhol:
“Se pensas que a técnica ten sentido,
semellaréite moi simple.
Se as imaxes te molestan, os autos, as cadeiras…,
semellaréite molesto,
martelo, fouce,
Mao Tsé-Tung, Mao Tsé-Tung, Mao Tsé-Tung"

A escrita, sobria, directa, comprometida coa ineludible complexidade do real e a súa multiplicidade de imaxes...

 
Lou Reed & John Cale - Images

JACK BRUCE

 

Limiar-
Jack Bruce Symon é un dos músicos máis importantes, prolíficos e xeniais da música popular desde hai cincuenta anos. Nado en 1943, en Bishopbriggs (norte de Glasgow, Escocia) no seo dunha familia obreira, sindicalista, con coñecementos musicais, forma parte de neno do Young Communist League Choir. Estuda música no Conservatorio de Glasgow, onde se gradúa en cello e composición. Empeza tocando o contrabaixo en grupos de jazz e logo únese á Alexis Korner Blues Incorporated para pasar a conformar a Graham Bond Organisation, onde coñece a John McLaughlin e Ginger Baker. Xunto a este último e con Eric Clapton nace Cream, o primeiro supergrupo da historia, que conseguirá un éxito inmediato e significará unha ruptura innovadora, baseando as súas pezas no blues e desenvolvéndoas en directo cun patrón de improvisación jazzística en forma de rock.
Jack Bruce é o compositor habitual do grupo. Comeza daquela a súa colaboración co poeta vangardista Pete Brown, autor das letras e poemas que Bruce se encargará de musicar. Após a disolución de Cream, combina rexistros individuais de altísima cualidade (“Songs for a Tailor”, “Harmony Row” ou “Things we like”, onde jazz, blues e rock están presentes como alicerces dunha personalísima variante da composición amais de perfeccionar o uso do baixo, acadando altas cotas como cantante e amosando unha grande técnica pianística), con formacións de jazz vangardista (Tony Williams Lifetime ou Kip Hanrahan máis tarde, nomeadamente) e colaboracións con relevantes figuras da música "pop" como John McLaughlin, Lou Reed ou Frank Zappa. Asemade, traballa en óperas e en multitude de sesións con músicos de renome (Mike Mantler, Jazz Composers Orchestra, …). Durante anos esa combinación aludida reiterarase até o momento. Canto ao seu ideario, Jack Bruce sempre expresou a súa simpatía polo movemento comunista escocés.
    
                                                                                                                          Francisco Sampedro


 


 
A continuación reproducimos a entrevista concedida a Alberto Lema e Francisco Sampedro hai tres meses desde o seu fogar de Suffolk; a traducción do inglés ao galego é dos entrevistadores, aos que lles agradezo a posibilidade de publicar este valioso testemuño:
                      
 Ante todo, moitísimas grazas por acceder a esta entrevista, Mr. Bruce. Fai moito tempo que desexabamos falar con vostede desde a Galiza. Ademais, eu particularmente seguín toda a súa carreira desde os meus 16 anos, e me considero un gran seguidor seu. Infortunadamente só poiden velo en directo unha vez nada máis. Foi en Madrid en 1975 con Carla Bley e Mick Taylor. Para min é un auténtico pracer dirixirme a vostede agora.

      1)  Usted sempre falou intensamente da súa relación con Escocia, o seu país natal. Tanto en lo existencial –aí está o documental de Toni Palmer ou o recente “Man behind the bass”- como musicalmente, -a súa nai cantante de folk escocés, o seu ingreso na Royal Academic of  Music en  Glasgow, etc…. Aínda se lle nota emocionado, cando actúa en Escocia, según a –para min- excelente biografía: “Jack Bruce: composing himself”. Que nos pode dicer desa relación con Escocia actualmente? E, unha pregunta máis política: está vostede de acordo coa autodeterminación?

1.- A relación dun exiliado escocés é sempre complicada. Sentimentos de nostalxia, perda e culpa mestúranse dun xeito que semella exclusivo dos escoceses e que, porén, é probablemente idéntico ao de moita xente que vive lonxe da súa patria pola razón que for. Boto de menos Escocia cando non estou alí, aínda que para min Escocia é tamén un estado de ánimo no que sempre habito permanentemente. Os ecos do pasado volven soar na miña memoria e teño as loitas dos escoceses sempre presentes. Sobre a cuestión da independencia escocesa, citando ao meu pai Charlie Bruce, enxeñeiro de Clydeside e marxista leal, os nacionalistas escoceses son Tartan Tories [1]. Neste sentido penso que a mellor solución para Escocia sería unha de maior restitución dos seus lexítimos dereitos Aínda que moito mellor sería conseguir darlle ao Reino Unido no seu conxunto a súa liberación do sistema de clases e da propiedade privada. De todos xeitos, eu non confío no líder do Partido Nacionalista Escocés, Alex Salmond, resúltame sospeitoso.

      2) Resulta imposíbel falar acerca de vostede sen facer referencia, de novo á política. Os seus pais eran moi activos no partido comunista de Escocia. De feito lle costaron algúns problemas, por exemplo o exilio en Canada. O seu pai –Charles Bruce-, en concreto, era un sindicalista moi recoñocido, de feito cando a súa actuación benéfica en Glasgow no 1971, o xornal do partido comunista preguntouse: “ou, ese e o fillo de Charlie, non? Por outra parte, Glasgow era unha cidade con unha forte presenza comunista aló pos anos 20 e posteriormente ata despois da II Guerra mundial. De neno vostede cantaba no Sunday School Socialist Choir. Que recordos ten de aquello, e que pensa actualmente da crise que asola Europa, por non falar xa do chamado 3º mundo, claro

2.- Había moita xente na área de Glasgow ou no Red Clyde, como era coñecida entón, de tendencia esquerdista.. Eu medrei durante os anos corenta e cincuenta nunha familia de sólida tradición comunista. Isto, porén, converteuse en algo que agochar contra o final dos cincuenta cando se espallaron as teorías da conspiración tipo “o comunista debaixo da cama” (The Red under the Bed). Eu cantaba e aprendín teoría musical no Coro da Escola do Domingo Socialista da man dun gran home, Jimmy Callan, un verdadeiro idealista. Lembro que unha vez, cando eu estaba a falar da “miña música” el lembroume que a música non lle pertencía a ninguén, que era de todos.Tamén tiven acceso a unha boa escola grazas ao esforzo da miña nai, Betty. Ela conseguiu que me admitisen na escola Senior Secondary a pesar de que, polo meu lugar de residencia, tería que ter ido a un colexio peor. Hoxe en día, o que eu espero e desexo é que volvan as políticas máis liberadoras dos tempos pasados. A xente, en especial a máis nova, xa leva aturado abondo a pobreza de ideas que invadiu Europa desde os setenta. É posible que Margaret Thacher e a súa ralea non destruísen a sociedade tanto como eles pensaban.Cream, “Sunshine of your love” (Brown, Bruce, Clapton, 1967) 


 
 

 
 
3) Falemos de música xa. Todo o mundo considera que vostede é unha das figuras máis importantes da escena musical desde os tempos de Cream até hoxe. Unha voz prodixiosa, un baixista de referencia, un pianista excelente, un compositor de altísima cualidade. Manexouse estupendamente no campo do rock, do blues, do jazz, da música experimental, etc…Pero eu faría unha distinción  na carreira de Jack Bruce. Para min esta posúe duas dimensións. E aquí tomo a terminoloxía que se lle aplicou á filosofía de Aristóteles: por un lado, unha obra exotérica: dirixida máis ás masas, aínda que a calidade está presente (Cream, BBM, WB&L, e certos discos en solitario). Por outro, unha vertente esotérica, reservada, se me permite, a unha minoría, aínda que o selo do facer bruceano se recoñece absolutamente (Tony Williams Lifetime, colaboracións con Mike Mantler, con Hiseman e Surman, Kip Hanrahan….) . E a cabalo esas maravillas, como “Songs for a taylor”, “Harmony Row” ou “Shadows in the air”. Mesmo na aprendizaxe da música clásica, vostede xa o anunciaba na adolescencia: “Estiven un tempo estudiando becado na Royal Academy of Music, pero só lles interesaban os vellos mestres, e entón eu xa estaba interesado no jazz e na música clásica contemporánea, como Stravinsky e cousas aínda máis modernas”. Coñecía xa vostede outras tendencias das que despois xe fixo eco, tales como Schönberg, Webern, Messiaen, etc…? Está vostede de acordo coa división que acabo de propor eu no seo da súa carreira?

3.- Os meus intentos de triunfar na cultura popular encontraron diferentes grados de éxito. En particular, as cancións de Cream I Feel Free e White Room foron dúas tentativas de introducir ideas bastante complexas na cultura pop que acadaron éxito. A introdución a capella de I Feel Free e o uso do ritmo 5/4 en White Room, son os exemplos aos que me estou referindo. As letras densas e poéticas de Pete Brown, foron tamén importantes neste experimento. Moitos dos meus outros intentos de “cruzar á outra beira” non atoparon un éxito comercial comparable a este, e por moitas razóns; a política do negocio musical, racismo e pura mala sorte. Pero non importa, o que eu busco é ESTAR dentro da música, existir dentro dela en cada momento. Simplemente estar. Son os demais os que deben xulgar. Proveño dunha familia moi musical. A miña nai era unha excelente cantante de música folk escocesa e o meu pai tocaba piano e batería, pero non profesionalmente porque eran clase traballadora, xente moi simple á súa maneira. Non obstante, me animaron moito a cantar. Tamén eran moi activos políticamente no partido comunista e neses días dos anos ’50´, dentro daqueles movementos había moita actividade destinada a mellorar a cultura da xente así que tiñamos moi boas corais. Principalmente corais, porque a xente non tiña diñeiro dabondo para comprarse instrumentos. Pero lembro que as corais eran maravillosas. Eu adoitaba levar a parte solista coa coral do meu bairro e tamén integraba a coral da igrexa. E así foi como comecei coa música.
       Logo, cando fun ao colexio, tiven un moi bo profesor que me alentou a estudar cello e piano e a compoñer música clásica. Estando na secundaria, gañei unha beca para estudar na Royal Academy of Music, en Glasgow. Estiven alí un tempo, pero non me gustou porque era moi á vella usanza, non lles gustaba nada do moderno, só os vellos mestres e para aquel entón eu xa estaba interesado no jazz e tamén na música clásica contemporánea, como Stravinsky e cousas aínda máis modernas.
Conforme vou avellentando, o meu gusto musical vai mudando. Cada vez escoito máis música clásica. Cando antes podía rexeitar Beethoven por coñecer só tres acordes (!!!), hoxe en día  gozo e adoro a súa música. Tamén descubro cada vez máis música do século XX que atesourar, a Sonata para piano número 8 de Prokofiev, por exemplo, é algo que veño de descubrir, así como as gravacións Jelly Roll Morton da Biblioteca do Congreso. O único importante é  seguir aprendendo e escoitando.

4) Vostede ten falado da súas influencias musicais: o folk escocés, a música clásica contemporánea. Hai dous autores, sen embargo, que semellan iniciáticos para vostede. Refírome a Charles Mingus e a J.S. Bach. Do primeiro escribe Harry Shapiro: “Mingus’s music came as a revelation to Jack Bruce and would prove to be very influential in his development, not just as a bass player but even more so as a composer with a strong affinity for folk and roots music”. En canto a Bach, vostede afirmou nunha entrevista aparecida no film da despedida de Cream, que era o mellor baixista que existira na historia. Me gustaría que comentase ambas afirmacións.

4.- Mingus foi o meu primeiro gran heroe, ata o punto de imitalo como un adolescente usando as mesmas lentes escuras ca el, a súa pipa Meerschaum ou tratando de chegar a ser un baixista e compositor. Despois de coñecelo en persoa e descubrir que non era moi comunicativo, fixen a promesa de que eu  sería máis positivo cos meus fans. O comentario sobre Bach como baixista era só en parte por brincadeira. O que quería dicer era simplemente que JSB podía facer máis cousas cos seus  pés que a maioría de nosoutros, os baixistas, con dez dedos.

       5) E en canto as influencias da música popular: do rock, do blues, sobre todo, a que citaría vostede, e en razón de que?

5.- Tendo 12 anos en 1955, eu era un auténtico fillo do Rock´n´Roll o ano do lanzamento de Rock Around the Clock, de Bill Haley and the Comets, así como do Maybelline de Chuck Berry. Eu prefería con moito a Berry dos dous, e esta tendencia ía continuar; a de gustar da música popular negra por riba de calquera outra cousa a un nivel inconsciente, naïf.  Ningún músico que nacera naquela altura podía evitar sentirse emocionado ou mesmo seducido pola forza daquel novo son.  Como descubrín máis tarde, o mesmo sucedía co jazz e, por suposto, coa fonte da que todo proviña, o blues. Por suposto, moito despois eu veríame tamén influenciado por grupos como os Beatles, os Beach Boys e outros, e había imitar tamén a súa exactitude e brevidade naquela  perfección de acadar en dous minutos e medio. Penso que I Feel Free é unha proba evidente desta influencia.

6)  O seu encontro co poeta vangardista Pete Brown amosouse como un verdadeiro empuxón para a súa producción artística . E aínda seguen a compoñer xuntos !!! A que se debe esa enorme e duradeira colaboración? Por outra parte vostede recitou ou cantou a Beckett, a Brecht, e mesmo inspirouse en Malcolm Lowry no fermosísimo “Consul at Sunset”. Que outros escritores lle interesan?

6.- Pete Brown é moi importante para min, tanto como co-inspirador de cancións como por ser un grande amigo. Vivimos moitas cousas xuntos e eu penso que el é un letrista e poeta tremendamente infravalorado. O meu escritor favorito é Malcolm Lowry, aínda que tamén me gustan moitos outros autores como Joyce, O´Brian, Roth, Singer, Heller así como Kingsley e Martin Amis –sobre todo os seus primeiros libros- Evelyn Waugh, Dickens, Tolstoy… e tamén por suposto algúns autores ingleses novos e  Borges. A lista sería interminable. Entre os meus poetas favoritos están Robert Burns e Sylvia Plath, e considérome un fanático de Rimbaud.

7) O éxito de Cream supuxo unha sorpresa para vostede? En aquel momento se vivía unha época de creatividade musical excelente. Unha especie de idade de ouro do rock. Pero Cream resultou un punto de inflexión. Que opina sobre aquel tempo? É certo, ademais, que planeaba formar un grupo con Jimmi Hendrix?

7.- O xigantesco éxito de Cream foi unha xigantesca sorpresa para todo o mundo que tiña relación coa banda. Penso que os tres pensabamos que había algo especial en nós, ás veces máxico, pero a xente da compañía discográfica non estaba preparada para a tremenda máquina de facer cartos que de súpeto tiñan nas súas mans. E todo sen ningún esforzo pola súa parte!. Eles non tiñan nin idea de cómo xestionar a banda, como si tiñan Robert Stigwood ou Ahmed Ertegun. E así foi como se botou a semente do fracaso da banda. Si, o de Hendrix é certo, de feito circulan "jam sessions" en común.

8) Que autores segue a escoitar habitualmente?

 8.- Este ano foi o que tiven que traballar máis duro en moito tempo, con moitos concertos por case todo o mundo, de maneira que tiven moi pouco tempo para escoitar música máis aló da que me tiña entre mans. Ademais, aínda que eu podo traballar moi duro, fóra do choio son moi preguiceiro. Dame a Dizzy Gillespie Big Band e son un tipo feliz… Tamén me segue a gustar a música clásica, Mozart, Bach, Olivier Messiaen, así que as miñas preferencias son amplas dabondo. Gústame tamén a música hindú.

9)Hai algo hoxe que lle interese particularmente da música actual?

9.- Cada vez me interesa máis a música folk, tanto a escocesa como a internacional, e tiven tamén a sorte de colaborar co gran trío de folk escocés LAU a comezos de ano.

10) Algún proxecto en mente Mr. Bruce?

10.- O ano que vén quero facer un verdadeiro álbum de estudio de Jack Bruce en solitario, e agora mesmo estou traballando na realización dese proxecto.

Moitísimas grazas de novo pola súa amabilidade en facilitarnos esta entrevista. Ogallá lle podamos ver en Galicia moi pronto.

 


Jack Bruce & Lau, “Sunshine of your love” (Sol do teu amor)
                                                 Old Fruitmarket of Glasgow, 25/1/2012
 


[1] Nota do tradutor: Tartan é a típica tela de cadros escocesa, mentres que Tory é conservador, a mellor tradución podería ser “conservadores con saia”.

BIBLIOGRAFIA


LIBROS E MONOGRAFÍAS

En solitario:
- “A CNT na Galicia (1922-1936)”, Edicións Laiovento, Santiago, 1994.
- “Sindicalistas e Rebeldes: Anacos da historia do Movemento Obreiro na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1998.
- “Imaxes da fatiga: Crónica gráfica do traballo na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1999.
- "José Pasín Romero. Memoria do proletariado militante de Compostela", Tórculo Edicións/Fundación 10 de Marzo de CCOO/Deputación de A Coruña, Santiago, 2012. 2ª Edición corrixida e actualizada, 2016.

- "Emigrantes, exilados e perseguidos: A comunidade portuguesa na Galiza (1890-1940)", ATravés Editora, Santiago, 2013.
- "Galegos nas Guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927)", Instituto Galego de Historia/Revista Murguía, Santiago, 2016.
- "Escritos Africanos. Entre Galicia y el Rif: una mirada desde la periferia", Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2019.

Con Eliseo Fernández:
- O Anarquismo na Galiza. Apuntes para unha enciclopedia (1870-1970), Edicións Positivas, Santiago, 2004.
- “O Movemento Libertario na Galiza (1936-1976)”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2006.

- "Nacionalismo e Anarquismo na Galiza (1840-1940)", Edicións Positivas, Santiago, 2020.


PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

En solitario:

- Constenla, G. e Domínguez, L. (Eds.), “Tempo de Sermos: Galicia nos séculos contemporáneos”, Universidade de Vigo, Vigo, 2002; participou co ensaio “Proletariado e loita de clases na Galicia contemporánea”. Outra versión corrixida e aumentada, en AAVV, “Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936) Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009)”, Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2011.
- AAVV, “O Cambedo da Raia, 1946. Solidariedade galego-portuguesa silenciada”, Asociación Amigos da República, Ourense, 2004; participou co ensaio “Só viñeron matar e roubar: O Alzamento fascista na bisbarra das Frieiras”.
- AAVV, “10 anos de imprenta comunista galega. Seleçom de artigos do Abrente 1996-2006”, Abrente Editora, Santiago, 2005; participou cos ensaios “A luita de classes na Galiza republicana: algúns elementos para a reflexom”, “A imprensa operária de classe na Galiza: (1870-1936)”, e “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”.
- AAVV, “Eugenio Granell. Militante do POUM”, Fundación Eugenio Granell, Santiago, 2007; participou co ensaio “Os heterodoxos do comunismo galego (1931-1936)”.
Disponible en http://www.fundanin.org/pereira1.htm
- AAVV, “As Marías”, Consorcio de Santiago de Compostela, 1ª Ed. 1994, 2ª Ed. 2007; participou co artigo“As Marías: unha historia de insubmisión”.
- Fernández, E. (Ed.), “A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas”,  Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2009; participou cos ensaios “O protagonismo das barriadas coruñesas” e “Os Mártires do Mar: unha achega á represión franquista contra os mariñeiros galegos”.
- Calero Delso, J. P. (Coord.), “Cien imágenes para un centenario. CNT (1910-2010)”, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2010.

Diéguez Cequiel, U. B. (Coord.), "As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX", Edicións Laiovento, Santiago, 2016; participou co artigo "O movemento operario galego no tempo das Irmandades da Fala".
- Moure, T. (Coord.). "Bolcheviques 1917-2017", ATravés Editora, Santiago, 2016; participou co artigo "O Marxismo Revolucionário na Galiza (1931-1936)". 
- Alonso, L. e Gurriarán, R. (Coords.), "Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De Chacón ás Comisións Obreiras", Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2017, participou co ensaio "A centralidade do anarcosindicalismo coruñés".
- Gurriarán, R. (Ed.), "A cultura e o asociacionismo cívico na Coruña. Entre a oficialidade e a resistencia (1939-1979)", Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2019, participou co ensaio "A proposta sociocultural dos anarquistas coruñeses (1890-1936)".
- Climaco, C. e Volovich-Tavares, M. C. (Coords.) "Les Portugais et la guerre d´Espagne. engagement militant, solidarités et mémoires", Exils et migrations ibériques aux XX et XXI siécles/nouvelle série nºs 11-12, Revue des littératures de langue française. CERMI, Hiver 2020. nºs 29-30, participou co ensaio "La répression franquiste contre les citoyens portugais résident en Galice, 1936-1940".
-AAVV. "O pasado por vir. Achegas á historia da Pontevedra que desbotou o franquismo", Departamento de Memoria Histórica-Deputación de Pontevedra, 2021, participou co ensaio "Compre botar de menos á xente que o país perdeu".Con Eliseo Fernández:
- Núñez Seixas, X. M. e Cagiao Vila, P. (Eds.), “O Exilio Galego de 1936: Política, Sociedade, Itinerarios”, Consello da Cultura Galega/Ediciós do Castro, Sada, 2006; participaron co ensaio “Os libertarios galegos e o seu exilio”.

- Díaz-Fierros, F. (Ed.), “O Darwinismo e Galicia”, Universidade de Santiago de Compostela, 2009; participaron co ensaio “Neomalthusianismo e movemento libertario na Galiza de anteguerra”. 
- Beramendi, J., Diéguez, U.B., Fernández Pérez-Sanjulián, C., García Negro, P., González Reboredo, X.M. (Eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Xunta de Galicia/Museo do Pobo Galego, Santiago, 2017; participaron co ensaio "Nacionalismo e Anarquismo na Galiza. Encontros e desencontros entre liberación nacional, internacionalismo e revolución social (1840-1936)".


Con Lourenzo Fernández Prieto:
- AAVV. "Monçao entre muralhas com tantas portas quantos os sentidos", Casa Museu de Monçao/Universidade do Minho, 2014; participaron co ensaio "A represión franquista contra a cidadanía portuguesa radicada na Galiza (1936-1940)".


FOLLETOS E PUBLICACIÓNS
 
Con Xerardo Dasairas:
- “Campobecerros. Homenaxe aos traballadores do Camiño de Ferro (1927-1957)”, Concello de Castrelo do Val, 2000.


Formando parte do Proxecto de Investigación Interuniversitario “As Vítimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares”:
- “1º Informe. Vítimas da represión en Galicia (1936-1939)”, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 2009.
- “Informe de Resultados. Vítimas Galicia (1936-1939)”, Servizo de Edición Dixital da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 2010.


Con Bernardo Máiz e Uxío-Breogán Diéguez Cequiel:
- Síntese de historia do movemento obreiro galego desde as orixes até 1984, FESGA-CIG/Deputación A Coruña, 1ª e 2ª Ed., Santiago, 2010.

Disponible en http://www.fesga.org/wp-content/uploads/CadernoHistoriaMovObreiroDefinitivo.pdf

En solitario:
"Para a homenaxe a Pedro Galán Calvete", en AAVV. Pedro Galán Calvete. Da man do corazón, Galiza Nova/BNG de Monte Alto, A Coruña, 2013.
 "Pius Font i Quer, un naturalista en la ciudad emergente de Alhucemas/Villa Sanjurjo (1927-1929)", Instituto Español "Melchor de Jovellanos"" de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima, 2018.
- "La sanidad en Alhucemas entre el Protectorado español y la independencia de Marruecos: evocación del Dr. Federico Molina Martín", Instituto Español "Melchor de Jovellanos" de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima 2018. 
- "Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936", Edición do autor, Al Hoceima 2019.

Con Hamid Raiss:
-"1927: Villa Sanjurjo/Alhucemas, una ciudad que nace. Fotografías de Pius Font i Quer", IIIªs Jornadas Interculturales organizadas por el Instituto Español "Melchor de Jovellanos" de Alhucemas (Marruecos), 21-22 noviembre 2017, Al Hoceima, 2017.


COMO EDITOR OU COLABORADOR EN EDICIÓNS
 
- Pereira , D. (Coord.)
 “Os Conquistadores Modernos: Movemento Obreiro na Galicia de Anteguerra”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1992. Neste volume, colaborou coa “Introducción”.
- AAVV, “O monte comunal na Galicia contemporánea: Unha historia de resistencia”, Edicións Fouce, A Estrada, 1999. Neste volume, colaborou co traballo: “Os montes veciñais en mán común e o agrarismo de anteguerra”.
- Téllez, A. “A guerrilla antifranquista de Mario de Langullo O Pinche”, Limiar e anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2000.
- García Durán, J. “Pola liberdade. A loita antifranquista de Luís Costa”, Limiar de María Xosé Costa Alcalde, Anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2001.
- Edición de “Encaixes en Noia” orixinal escrito no ano 1909 por José Martínez Pereiro, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 6, xaneiro-abril 2005, Santiago, 2005.
- Amoedo López, G. “A memoria e o esquecemento. O franquismo da provincia de Pontevedra”, Limiar de Dionísio Pereira, Edicións Xerais, Vigo, 2010.
- Proxecto “Nomes e Voces”, “A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria”, Limiar de Eliseo Fernández, Emilio Grandío e Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.
- Redondo Abal, F. X. “O Mar e a Memoria. O “Expediente Armesto”, Limiar Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.

Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), "Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron", SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co Limiar colectivo.

En solitario:
- Edición do Caderno de Análise "A Fondo", nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

Con Eduardo de Guzmán:
- Edición e Introducción ao folleto “Sucesos de Mayo (1937)”, Cuadernos de la Guerra Civil, nº1, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1987.


Con Xoán Carlos Garrido:
- Edición do Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago,15 agosto 2013.ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS
 
En solitario:
- “A CNT no campo galego” en Cuadernos de Estudios Gallegos, Instituto Padre Sarmiento, CSIC, Tomo XXXI, nºs 93-95, Santiago, 1980. Outra versión ampliada en “Iªs Xornadas Agrarias Galegas”, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid, 1984.
- “Prensa y anarquismo en Galicia: Brazo y Cerebro (1935-1936). Análisis de una experiencia” en Actes du Colloque “Typologie de la Presse Hispanique”, Presses Universitaires Rennes 2, 1986.
- “Anarcosindicalismo y planificación económica en la España revolucionaria” en Revista “Solidaridad Obrera”, Extraordinario Guerra Civil, Madrid, 1986.
- “Fuentes sobre el Movimiento Libertario galaico en el Archivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil) de Salamanca”, en Actas das “1ªs Xornadas de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia”, ANABAD, Tomo I, A Coruña, 1987.

Disponible en http://anabad.org/images/boletines/IxornadastomoI.pdf
- “Os libertarios galaicos na resistencia antifascista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 1 (2ª edición corrixida e aumentada), Vigo, 2/3/1987.
- “Remesas de emigrantes e movimento obreiro”, Cadernos de A Nosa Terra, nº 13, Vigo, xullo 1992.
- “Xosé Villaverde, mártir do anarcosindicalismo humanista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.
- “Luis Rastrollo, Uxío Carré e os mortos do POUM”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.
- “A prensa libertaria na Galiza (1870-1936)”, en Revista Olisbos, nº 19, Santiago, setembro 1997.
- “A retagarda necesaria: ecos das relacións entre anarquistas galegos e arxentinos”, en Semanario A Nosa Terra, Especial “Antonio Soto: Líder da Patagonia Rebelde”, nº812, Vigo, 1998.
- “Galiza: Unha ollada libertaria” en Revista Terra e Tempo, nº9/10, Santiago 1998/1999.
- “Visións de Compostela”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 53, xaneiro-marzo 2003, Santiago, 2003.
- “A represión franquista na provincia de Pontevedra (1936-1950)” en Unión Libre, Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Sada, Edicións do Castro, 2004.
- “A CNT no Barbanza durante a IIª República” en “A IIª República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza, Actas das IIIªs Xornadas de Historia e Cultura”, Concellaría de Cultura de Porto do Son, 2005.
- “Claro José Sendón, un vagabundo galego e libertario” en Barbantía. Anuario de Estudos do Barbanza, nº 2, Boiro, 2006.
- “Alzamento fascista e represión no camiño de ferro Zamora-Ourense: bisbarras de Monterrei, As Frieiras, As Portelas e Seabra”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 73, xaneiro-marzo 2008, Santiago, 2008.
- “A retagarda necesaria. Ecos das relacións entre os anarquistas galegos e arxentinos, co galego Soto ao lonxe”, en Boletín del Centro de Investigación Ramón Suárez Picallo, nº 1, agosto de 2008, Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, Buenos Aires, 2008.
- “A represión franquista contra os cidadáns portugueses na Galiza (1936-1939)” en “O Miño, unha corrente de Memoria, Actas das Xornadas sobre a represión franquista no Baixo Miño (2006-2007)”, Edicións Alen Miño, Ponteareas, 2008.
- “Matar ao mensaxeiro”, en Fundación 10 de Marzo de CCOO, “Libro-Memoria Ano 2007”, Santiago, 2008.
- “Loita de clases en Galicia no tempo da Fronte Popular” en “Ecos dun tempo. Conversas sobre memoria histórica”, Actas das Xornadas de Recuperación da Memoria Histórica”, Asociación Cultural “Cultura Aberta”/Andavira Editora, Carral, 2010.
- “Algunhas notas sobre a xeografía da represión en Galicia” en Revista Claridade, nº11, Fundación Luis Tilve (UGT), Santiago, decembro 2011.
- “La represión franquista contra los ciudadanos portugueses radicados en Galicia (1936-1940)” en El Terror Fascista en Galicia, Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, Asociació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Antifranquista del Baix Llobregat, nº13, Cornellá del Llobregat, 2013.

- "Emigración portuguesa e mercado de traballo na Galiza (1890-1936)" en Revista A Trabe de Ouro nº 94, Abril-Xuño 2013, Ed. Sotelo Blanco, Santiago, 2013.
- "Unha figura singular do anarquismo na Galiza: o Dr. Pardo Babarro, defensor da euxenesia e dunha nova moral sexual" en Actas do Congreso Centenario de Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933), Deputación da Coruña/Ateneo Ferrolán, 2017, pxs. 141-154. Outra versión en Revista Murguía, nº 34, xuño 2017, Santiago, pxs.59-76. 
- "Anticolonialismo e Irmandades da Fala, com a Guerra do Rife ao longe" en Revista Kallaikia, nº2, junho 2017, Associaçom de Estudos Galegos, pxs.16-50. 


Con Manuel González Probados:
- “Informe sobor da prensa obreira en Galicia (1930-36)”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, CSIC, Instituto Padre Sarmiento, Tomo XXXIII, Vol. 98, Santiago, 1982.
- “El semanario ¡Despertad! y la CNT galaica: análisis de una influencia (1928-30)”, en Actes du Colloque d´Histoire Sociale d´Espagne, Pau, 1983.
- “Empresarios, fábricas e traballadores: a industria da madeira (1920-1936)” en Leira López, J. (Coord.), “O Camiño Portugués. III Aulas no Camiño: un estudio multidisciplinar da realidade galega que atravesan os camiños de Santiago”, Santiago, 1998.

Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8721/1/CC56art10ocr.pdf

Coa Fundación Salvador Seguí (Madrid):
- “Materiales anarcosindicalistas en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca”, en Revista de la SEGUEF, nº1, Madrid, 1988.


Con Eliseo Fernández:
- “XXV anos de represión sobre os anarcosindicalistas galegos” en Unión Libre. Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Edicións do Castro, Sada, 2004.
- “A represión contra o Movemento Libertario na Galicia durante a Guerra Civil e a posguerra” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón, decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Narón, 2005.

Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf
- “Mulleres Libertarias na Galiza (1931-1939)” en “Actas do IIº Congreso da Memoria Histórica: a IIª República e a Guerra Civil, Culleredo, decembro 2005”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Ferrol, 2006.

Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_ii_congreso_memoria_historica_culleredo_2005_completo.pdf
- “Unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en Unión Libre. Cuadernos de Vida e Culturas, nº 11, Edicións do Castro, Sada, 2006.

- "A primeira guerrilla antifranquista galega (1936-1939): un esforzo malogrado", en Terra e Tempo, Revista Galega de Pensamento Nacionalista, nº 163-170, Xullo 2012-Xuño 2014, Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, Santiago, 2014.

Con Eliseo Fernández e Víctor Oia:
- "Escenarios da loita de clases e represión franquista na Galiza urbana: os casos de Coruña, Ferrol e Vigo", en Actas da XIV Semana Galega da História, Murguía. Revista Galega de Historia, nº 31, xaneiro-xuño 2015, pxs. 13-45, IGALHIS, Santiago, 2015. Outra edición en Diéguez Cequiel, U.B. (coord.) Represión franquista e memoria histórica. Novos enfoques e achegas, pxs. 21-52, Instituto Galego de Historia (IGALHIS), Colección COLECTIVA, Santiago, 2016.

Con Emilio Grandío e Julio Prada:
- “Vinieron por nosotros…La represión extrajudicial durante la Guerra Civil. El caso de Galicia”, Comunicación presentada al Xº Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander, setembro 2010, en Barrio Alonso, A., De Hoyos Puente, J. e Saavedra Arias, R. (Eds.), “Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación”, Publican, Ediciones Universidad de Cantabria, Santander, 2011.ARTIGOS

En solitario:
- “A prensa obreira en Galicia”, Semanario A Nosa Terra, nº78, Santiago, 19-25/10/79.
- “Confederación Regional Galaica e crise da CNT”, Semanario A Nosa Terra, nº86, Santiago, 14-20/12/79.
- “Lembranza dun sindicalista: José Villaverde”, Semanario A Nosa Terra, nº104, Santiago, 2-8/5/80.
- “José Villaverde: Lembranza dun sindicalista galego (e II)”, Semanario A Nosa Terra, nº107, Santiago, 23-29/5/80.
- “O agrarismo cenetista en Galiza durante a IIª República”, Arco da Vella Pensamento Libertario Galego, nº3, Santiago, verán de 1981. Traducido ao castelán en “Agrarismo cenetista en Galicia durante a IIª República”, Periódico Solidaridad Obrera, nº92, Barcelona, 15/9/81.
- “Crónica de una sociedad coruñesa: El Centro de Estudios Sociales “Germinal”, La Voz de Galicia, Especial Coruña, 12/8/81.
- “A CNT e o nacionalismo galego (1930-1936)”, Semanario A Nosa Terra, nº479, Vigo, 30/5/91.
- “Lembranzas dun rebelde. Anacos das memorias inéditas de Xosé Pasín, sindicalista”, Semanario A Nosa Terra, nº500, Vigo, 5/12/91.
- “Galiza, anos 40: a CNT entre o sindicato e a guerrilla”, Semanario A Nosa Terra, nº509, Vigo, 13/2/92.
- “Os discípulos galegos de Ricardo Mella”, Semanario A Nosa Terra, nº546, Vigo, 3/12/92.
- “Con José Pasín a clase obreira entrou no concello”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 25/2/93.
- “Manuel Fandiño, pintor de santos e anarquista”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 12/3/93.
- “Sobre o ofício de contar obreiros. Socialismo na IIª República de M. González Probados”, Semanario A Nosa Terra, nº562, Vigo, 25/3/93.
- “José Villaverde, militante destacado da CRG, un idealista do sindicalismo”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 8/4/93.
- “Manuel Amil, un compostelán secretario xeral da CNT”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 29/5/93.
- “Unha visita da Federica Montseny á Galiza”, Semanario A Nosa Terra, nº605, Vigo, 20/1/94.
- “Memória dunha família anarquista”, Semanario A Nosa Terra, nº633, Vigo, 4/8/94.
- “Roteiro libertario de Silvio Santiago”, Revista A Tempo, nº19, Verín, agosto-setembro 1994.
- “Notas sobre antimilitarismo e movimiento obreiro na Galiza de anteguerra”, Ar! Revista Galega Antimilitarista, nº1, Santiago, outubro 1994.
- “Os fundos galegos do arquivo de Salamanca”, Semanario A Nosa Terra, nº668, Vigo, 6/4/95.
- “Axitacións obreiras no tendido do ferrocarril na bisbarra de Monterrei”, Revista O Irmandiño, nº1, Verín, decembro 1995.
- “Sobre “Fersen”, o trotskismo galego e outras divagacións”, Semanario A Nosa Terra, nº727, Vigo, 23/5/96.

- "A luita de clases na Galiza republicana: alguns elementos para a reflexión", Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº9, xulho 1998.
- “Romance do Comandante Moreno”, Revista @narquista, nº3, A Coruña, outono 1998.

- "A imprensa operária de classe na Galiza (1870-1936)", Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº 10, Santiago, outubro-dezembro 1998.
- “O galego Soto e a historia”, Semanario A Nosa Terra, nº870, Vigo, 18/2/99.
- “Visións da Compostela de anteguerra”, Semanario A Nosa Terra, nº901, Vigo, 23/9/99.
- “Sociedad Cultural Obrera José Villaverde. Pontevedra 1982”, La Campana Semanario de Información y Pensamiento Anarquista, Dossier nº33, Pontevedra, 25/6/2001.
- “Manuel Ceruelo: Quince anos, dez meses e trece días”, Revista @narquista, nº17, A Coruña, outono 2003.
- “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”, Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº30, Santiago, setembro-dezembro 2003.
- “Algumhas consideraçons sobre o Ano da Memória”, Novas da Galiza, nº 41, 15 de abril a 15 de maio de 2006.
Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz41.pdf
- “Desteceron as súas vidas para tecer a dos demais”, Semanario A Nosa Terra, Vigo, 11/4/2007.
- “Galiza Mártir”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 13, Santiago, maio-agosto 2007.
- “Ás voltas coa memoria dos vencidos”, Revista Voz Própia, nº 18, NÓS-UP, Santiago, segundo quadrimestre 2007.
- “A dúas bandas. A simboloxía franquista: Acabar coa simboloxía do honor”, Revista Tempos Novos, nº 132, Santiago, maio 2008.
- “Investigar a memoria dos vencidos”, Revista Tempos Novos, nº134, Santiago, xullo 2008.
- “Dereito a saber, liberdade para investigar”, Movemento polos Dereitos Civís, “Informe 2007”, Santiago, 2008.
- “Actividade de risco”, Revista Tempos Novos, nº 136, Santiago, setembro 2008.
- “Devecemos por unha vida máis libre a máis xusta”, A Peneira, nº 481, Ponteareas, 1ª quincena abril 2009.
- “Responsabilidade”, O Xornal Información Obreira (CUT), nº5, Cangas, 2009.
- "Castelao, os álbumes de guerra e os tópicos sobre a represión franquista na Galiza", Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.
- "O movemento operario galaico no devalar da Grande Guerra: unha identidade en construción", Caderno de Análise "A Fondo", nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

- "O movemento operario no tempo das Irmandades da Fala", Murguía, Revista Galega de Historia, nº 32, xullo-decembro 2015.
- "Contra a nostalxia, memoria", Revista LUZES, nº 28, A Coruña, marzo 2016.
- "Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936", Revista BAHÍA, nº9, Instituto Español "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, xuño 2019.
- "Desconfianza", Nós Diario, Santiago, 23 xaneiro 2020.
- "Somos un pobo submiso?", Nós Diario, Santiago, 21 febreiro 2020.
- "Estamos en débeda", Nós Diario, Santiago, 28 marzo 2020.
- "As guerras de África e a cultura popular galega", Nós Diario, Santiago, 5 de maio 2020.
- "O exemplo do Memorial Democràtic de Catalunya", Nós Diario, Santiago, 4 de xuño 2020.
-  "Algunhas consideracións encol do comunitarismo galego e o pensamento de Ricardo Mella", A Nova Peneira, Vigo, nº 120, xuño 2020.
- "Cartografías disidentes", Nós Diario, Santiago, 12 de agosto 2020.
- "Tras a memoria da guerrilla na Terra Fria trasmontana", Nós Diario, 12 de setembro 2020.
- "Portugal: nâo apaguem a memória", Nós Diario, 15 de outubro 2020.
- "Lugares de memoria: todo por facer", Nós Diario, 17 de novembro 2020.
- "A memoria dos verdugos", Nós Diario, 18 de decembro 2020.
- "Armadores, conserveiros e fabricantes: Abandeirados do golpe militar e a represión fascista", Fascículo do coleccionábel "Os Nomes do Terror", Nós Diario, 27/11/2020.
- "1936: a caza do home na bisbarra ourensá das Frieiras", Fascículo do coleccionábel "Os Nomes do Terror", Nós Diario, 29/12/2020.
- "1936: golpe militar e saqueo na provincia de Pontevedra", A Nova Peneira, nº 10, Abril 2021.
Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Álvaro Blanco, Xavier Castro, Manuel González Probados):
- “Os Coloquios de Pau”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, abril 1980.
- “Os comenzos da industrialización”, Revista Man Común, nº1, A Coruña, agosto 1980.
- “A crise do antigo Réxime”, Revista Man Común, nº2, A Coruña, setembro 1980.
- “¿Para cando o segundo Castelao?”, Revista Man Común, nº3, A Coruña, outono 1980.Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Xavier Castro, Manuel González Probados, Alberte Martínez):
- “Textos de primeira man”, Revista Man Común, nº5, A Coruña, nadal 1980.
- “A Eirexa en Galiza”, Revista Man Común, nº6, A Coruña, xaneiro 1981.
- “A Galiza mansa e coitada desmentida pola guerrilla”, Revista Man Común, nº7, A Coruña, febreiro 1981.
- “Para entender mellor este país”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, febreiro 1981. Outra versión en Revista Man Común, nº9, A Coruña, abril 1981.
- “A obra historiográfica de Antonio Meijide Pardo. Un importante labor cáseque descoñecido”, Revista Man Común, nº10, A Coruña, maio 1981.
- “Emigración, fame e peste na Galiza do XIX”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura nº 65, A Coruña, agosto 1981.

- "Unha nova historia?", Revista O Ensino, nº3, Santiago, 1981.
- “A la búsqueda del pasado de Galicia”, El País, Suplemento Libros, Madrid, 16/5/1982.
- “Achegandonos a nosa historia”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, nº 75, A Coruña, xuño 1982.


Con Manuel González Probados:
- “Prensa obreira en Galicia na Segunda República”, La Voz de Galicia, Centenario 1882-1982, A Coruña, 1982. 

Con Xerardo Dasairas:
- "Homenaxe aos traballadores do camiño de ferro", A Nosa Terra, Santiago, 15/8/2000.

Con Eliseo Fernández:
- “Movemento obreiro galego de anteguerra: historiografía recente”, Revista Dezeme, Fundación 10 de Marzo de CCOO, nº3, Santiago, xuño 2001.
- “Desactivada a FAI coruñesa”, Periódico O Resplandor das Atochas (CRMH), nº único, A Coruña, maio 2007.
- “Propuestas para abrir el pasado”, Revista Todos los Nombres Andalucía, nº2, Sevilla, otoño 2009.


Con Xoán Carlos Garrido:
- "Memoria, para que?. Impunidade, para sempre?", Caderno de Análise "A Fondo", nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.
 


LIBROS
 
En solitario:
- O Patrimonio Marítimo de Galicia, Edición da Federación Galega Pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF), patrocinada pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Santiago, 2000 (1º Edición), 2003 (2ª Edición corrixida e actualizada).
- Foulas e Ronseis (Retrincos para un Tratado do Mar dos Galegos), Edicións Positivas, Santiago, 2005.
- Loita de clases e represión franquista no mar (1864-1939), Edicións Xerais, Vigo, 2010. Este traballo mereceu unha mención de honra do Xuri do Premio “Anxel Casal” ao mellor libro de Non Ficción ano 2011, instituído pola Asociación de Editores de Galicia. 


PARTICIPACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS

En solitario:
Pereira, D. (Coord.), “Os Conquistadores Modernos: Movemento Obreiro na Galicia de Anteguerra”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1992, participou co ensaio "Asociacionismo e conflitividade mariñeira na Galiza de anteguerra (1870-1936)".
- AAVV, “Tendendo cabos”, Museo do Mar de Galicia, Vigo, 2007; participou cos ensaios “A herdanza do mestre carpinteiro de ribeira” e “Os movementos sociais no mundo do mar”.
- AA.VV, “Património baleeiro dos Açores. Herança e Modernidade”, Presidência do Governo Regional dos Açores/Direcçâo Regional da Cultura/Museu dos Baleeiros, Lajes do Pico, 2011; participou co ensaio “A pesca da baleia na Galiza: unha visión de conxunto dende a Idade Media ate a Moratoria do ano 1985”.
- Allegret, J. L. e Carbonell Camós, E. (Eds.), “La Patrimonialización de la Cultura Marítima”, Institut Catalá de Recerca en Patrimoni Cultural, 10, Girona, 2012; participou co ensaio “Antagonismo e memorias cruzadas na pesca: o caso galego”. Existe edición electrónica deste libro en formato EPUB. Tamén edición do mesmo libro en lingua inglesa en Allegret, J. L. e Carbonell Camós, E. (Eds.) "Revisiting the Coast: New practices in Maritime Heritage", ICRPC, 11, Girona, 2014; participou co ensaio "Antagonism and conflicting memories in the fishing sector: the galician case". Hai edición electrónica en EPUB. Outra edición deste traballo en: Murguía. Revista Galega de Historia nº 25 xaneiro-xuño 2012, Santiago, 2012.
- Prada Rodríguez, J. (Ed.), "No sólo represión. La construcción del franquismo en Galicia", Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2015; participou co ensaio "Adhesiones y consensos durante el primer franquismo: la Galicia marinera (1936-1954)".

-AAVV, "Os Barcos do Exilio", Casa da Gramática, Porta Azul nº 8, IES Virxe do Mar/Concello de Noia, Noia, 2015; participou co traballo "Non só foron transatlánticos: os outros barcos do exilio...".

Formando parte do Colectivo de Historia “Xerminal” (Xavier Castro, Manuel González Probados, Alberte Martínez, Dionísio Pereira):
- AAVV, “Movemento Obreiro en Galicia: catro ensaios”, Edicións Xerais, Vigo, 1990; participaron co ensaio “Crise económica e loitas sociais na Galicia republicana: o conflicto pesqueiro vigués de 1932”. Este traballo mereceu o Premio de Investigación en Ciencias Sociais concedido pola Deputación de Pontevedra no ano 1988.ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS

En solitario:
- “As guerras da sardiña na Ría de Arousa”, en Semanario A Nosa Terra, nº 541, Vigo, 29/10/92.
- “O Mar dos galegos no tempo de Manoel Antonio”, en “Manuel Antonio: Embarcados nun cantar”, A Nosa Cultura nº16, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1996.
- “Notas sobre a construcción naval en madeira dende fins do século XIX ate a guerra civil”, en Revista de Cultura Marítima, IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais, FGCM, Cambados, 1997.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf 
- “As derradeiras singraduras da grande vela de traballo na navegación de altura e no tráfico de cabotaxe”, Semanario A Nosa Terra, Suplemento “Mares e Velas”, nº 858, Vigo, 12/11/98.
- “Le Patrimoine Maritime Galicien”, en Le Chasse Marée Revue d´Histoire et Ethnologie Maritimes, nº 134, xuño 2000, Douarnenez, 2000.
- “O Asociacionismo dos pescadores na Galiza de anteguerra: Unha ollada de conxunto”, en “Galicia Mare Nostrum: A importancia do mar en Galicia, Actas da VIIIª Semana Galega de Historia”, Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 2001. Outras versións en Colección Xerminal nº2, Ateneo Libertario “Ricardo Mella”, A Coruña, 2001 (1ª Edición), 2004 (2ª Edición corrixida e actualizada).
Disponible en http://www.cntgaliza.org/files/Asociacionismo_Pescadores_2Edicion.pdf
- “O Patrimonio Marítimo de Galicia: unha actualización” en “Andar ao mar, Actas das IIªs Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional”, Asociación Cultural Canle de Lira (Carnota), Santiago, 2002.
- “A sociabilidade mariñeira: Asociacionismo e reparto do producto da pesca na beiramar galega” en Ardentía Revista de Cultura Marítima, FGCMF, Cambados, nº 1, xullo 2004.
- “O Patrimonio Marítimo galego na súa diversidade”, en Revista A Trabe de Ouro, nº63, xullo-setembro, Santiago, 2005.
- “El Trintxerpe republicano: génesis de la llamada “quinta provincia gallega” en Euskadi” en Itsas Memoria Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº5, Untzi-Museoa/Museo Naval, Donostia/San Sebastián, 2006.
Disponible en http://untzimuseoa.net/images/itsas_memoria_05/38pereiradionisio.pdf
- “Os escenarios do mar tras o golpe militar: o caso da beira pontevedresa da Ría de Arousa” en Revista A Trabe de Ouro, nº 67, xullo-setembro, Santiago, 2006.
- “Os pailebotes no comercio marítimo de cabotaxe na Galicia de hai cen anos”, en Naútico Revista del Club Náutico de Vigo, nº 24, primavera 2006, Especial Centenario, Vigo, 2006. Outra versión corrixida e actualizada do mesmo ensaio, en Ardentía Revista de Cultura Marítima, FGCMF, nº5, Cambados, 2009.
- “Patrimonio marítimo galego: un diagnóstico actual” en Adra Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, nº 3, Santiago, 2008.
- “A carpintería de ribeira en Galicia, presente e futuro”, Os Galos Revista de divulgación da cultura marítima e fluvial, Asociación Cultural Os Galos, nº2, Bueu, 2008.
- “Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, Euskadi y Galicia”, en Itsas Memoria Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº6, Untzi Museoa/Museo Naval, Donostia/San Sebastián, 2009.
Disponible en http://www.untzimuseoa.net/images/itsas_memoria_06/15-32_pereira.pdf
- “A represión franquista contra os mariñeiros galegos” en Drassana Revista del Museu Marítim de Barcelona, nº 18, diciembre 2010, Barcelona, 2010.
Disponible en http://www.raco.cat/index.php/Drassana/article/view/240525
"El asociacionismo marinero en el litoral español: Galicia y la Federación Nacional de Industria Pesquera de la CNT", Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, nº2, Universidad de Buenos Aires, marzo 2013.
- “Os Pósitos de Pescadores: do Antigo Réxime á IIª República. Unha iniciativa conciliadora?”, en Minius, Revista de Historia, Arte e Xeografía, Dossier "O Mar na Historia", nº21, Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo Campus Ourense, 2013, pp. 61-85.

- "A cultura marítima na Galiza e a súa patrimonialización", en ARGOS Revista do Museu Marítimo de Ílhavo, nº5, Ílhavo 2017, paxs.24-33.

Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal:
- “Loitas obreiras no Vigo dos anos trinta: o conflicto pesqueiro de 1932”, Pontevedra, Revista de Estudios Provinciais, nº4, Diputación de Pontevedra, 1989.PUBLICACIÓNS

En solitario:
- A Sociedade `La Protección Obrera´ de Porto do Son”, Colección Cartafol da Memoria nº1, Concello de Porto do Son, 2003.


Formando parte do Grupo Etnográfico “Mascato”, de Cambados:
- Galeóns de Arousa, Edición do Grupo “Mascato”, Cambados, 1997 (1ª Edición), 1998 (2ª Edición corrixida e actualizada).
- Caderno de a bordo: Cultura Marítima e Medio Ambiente, Edición do Grupo “Mascato”, patrocinada pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Cambados, 1997.


COMO EDITOR OU COLABORADOR EN EDICIÓNS
 
- Pérez Álvarez, L. "Memorias. Mi testamento humano y social". Limiar, Fernández Prieto, L.; Estudo Introdutorio, Domínguez Almansa, A. e Míguez, A.; Notas , Pereira, D., Edicións Corsárias, Santiago, 2015.


En solitario:
Edición da Revista do IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, O Grove, FGCM, Cambados, 1997. Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf
- Edición da Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, Poio, FGCM, Cambados, 2001. Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf

Con Lola Varela:
- Galiñanes, L. "Memorias dun Pescador", Revista do IIIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1997. Traducción.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-grove-1997.pdf
- Galiñanes, L. “Memorias dun Pescador”, Semanario A Nosa Terra, Suplemento “Mares e Velas”, nº 858, Vigo, 26/11/98. Traducción e Notas.
- Galiñanes, L. “Memorias dun Pescador”, Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, agosto 2001. Traducción e Notas.

Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf
- Galiñanes, L. "Memorias dun Pescador", Ardentía, Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, Cambados, nº 2, Maio 2005. Traducción e Notas.
Disponible en http://culturamaritima.org/files/ardentia2/ardentia2-Galinhanes.pdfARTIGOS

En solitario:
- “¡Que falen os mariñeiros!”, Revista Inzar Razóns, nº 3, Santiago, xullo 1992.
- “Mariñeiros do Gran Sol: os últimos da fila”, Revista Inzar Razóns, nº 5, Santiago, abril 1993. Reproducido outra volta en Revista Inzar Razóns, nº 16, Santiago, xullo 1997.
- “O mar ten patrimonio que salvar: pasado e futuro das embarcacións tradicionais analizados en Ribeira”, Semanario A Nosa Terra, nº 580, Vigo, 29/7/93.
- “Os pescadores da sardiña e a crise”, Revista Inzar Razóns, nº 8, Santiago, marzo 1994.
- “O Museu Municipal de Etnografía e História de Póvoa de Varzim: espello da cultura dunha comunidade piscatoria”, Revista FEGAMP, nº4, Santiago, primavera 1994.
- “A vela tradicional retorna ás Rías”, Revista FEGAMP, nº6, Santiago, outono 1994.
- “Galeóns de Arousa”, Revista do IIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1995.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-coruxo-1995.pdf
- “Federación Galega pola Cultura Marítima”, Revista do IIº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 1995.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-coruxo-1995.pdf
- “As embarcacións, protagonistas das festas do mar”, Revista FEGAMP, Santiago, nº9, verán 1995.
- “O noso patrimonio marítimo: informe dramático”, Revista Santa Compaña, Instituto Bacharelato “Ramón Cabanillas”, nº4, Cambados, 1996.
- “O museo Massó e o modelo bretón”, A Comarca do Morrazo, Cangas, 20/9/96.
- “Nova vida para as nosas embarcacións tradicionais”, A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº2, Betanzos, Outono 1996. Outra versión en Relinga Revista de Cultura e Actividades Mariñeiras Tradicionais, nº0, Ribeira, outono 1996.
- "Entrevista a Bernard Cadoret: Franza recuperou a imaxe marítima grazas ás asociacións culturais", Semanario A Nosa Terra, nº 894, Vigo, 5/8/99.
- “Navegación tradicional: experiencias e preocupacións”, Semanario A Nosa Terra, nº 898, Vigo, 2/9/99.
- "Mais non é ouro todo o que escintila. Balance dun Encontro de Embarcacións Tradicionais", Semanario A Nosa Terra, nº 948, Vigo, 18/8/2000.
- “A pedra na cultura marítima da Galiza”, Revista do Vº Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCM, Cambados, 2001.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Revista-Poio-2001.pdf
- “Federación Galega pola Cultura Marítima: Foulas e Ronseis”, Revista do VI Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, FGCMF, Cambados, xullo 2003.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/revista-arousa2003.pdf
- “O patrimonio marítimo: un recurso a desenvolver”, Revista Interea, nº4, Deputación de A Coruña, xaneiro 2005.
- "Angueiras de galeón”, “Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº2, Cambados, maio 2005.
- “O Barco da Memoria”, Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº3, Cambados, xuño 2006.
Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/ardentia3/ardentia3-Pereira.pdf
- "O Barco da Memoria", Dorna Revista da Asociación Cultural Dorna, nº 4, A Illa de Arousa, xuño 2006.
Disponible en http://www.acddorna.org/revistasblog/revista004.pdf
- “Homenaxe a Staffan Mörling”, Revista A Trabe de Ouro, nº65, Santiago, 2006.
- “As barreiras teñen nome de muller”, Ardentía Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº4, Cambados, marzo 2007.
- “A represión franquista contra os mariñeiros galegos”, Casa da Gramática Revista de Creación Literaria e Cultura, IES Virxe do Mar, nº 30, Noia,  decembro 2007.
- “As fugas por mar. A rede de evasión coruñesa do Despertar Marítimo”, Periódico Gaceta d´O Portiño (CRMH), nº único, A Coruña, marzo 2008.

- "A escrita dos pescadores. O mundo do mar relatado polos propios mariñeiros", Os Galos Revista de Divulgación da Cultura Marítima e Fluvial, nº 10, Bueu, 2016.
- "As traballadoras do porto pesqueiro de A Coruña: unha ollada republicana", Nova Ardentía, Revista de Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF, nº 10, pxs. 42-46, Cambados, xullo 2018.
- "Staffan Mörling. In memoriam", Novas da Galiza, nº 190, xuño 2020.
- "Armadores, conserveiros e fabricantes. Abandeirados do golpe militar e a represión fascista". Fascículo do coleccionable "Os Nomes do Terror", Nós Diario, 27/11/2020.

Con Luis Rey:
- “O noso patrimonio marítimo en situación límite”, Revista FEGAMP, nº3, Santiago, inverno 1993-1994.


Con Staffan Mörling:
- “Leis de secano contra a carpintería de ribeira e as embarcacións tradicionais”, Semanario A Nosa Terra, nº 720, Vigo, 3/4/96.


LIBROS


Con Rogelio Arca Rivas:
- “A presenza dos canteiros da Terra de Montes no Exército Popular da República. Album de Guerra”, Difusora de Letras, Artes e Ideas/Asoc. Verbo Xido, Ourense, 2008. 

Con Lola Varela:
- "Crónica miúda de Vilar de Figueiroa en tempo de pandemia", Ed. propia, Cerdedo, 2021.


PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

Baliñas Fernández, C. A. (Coord.), "O Val de Quireza. Un recanto da provincia de Pontevedra", Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 2015; participou co ensaio "Paisaxe vital de Xosé Otero Espasandín con Castro ao lonxe".
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/paisaxe-vital-de-xoseacute-otero-espasandiacuten-con-castro-ao-lonxe.html
Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), "Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron", SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co ensaio "1936: dinámicas represivas na Terra de Montes pontevedresa".


ENSAIOS EN REVISTAS E ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS OU XORNADAS

- “Os mortos esquecidos: radiografía da represión franquista nun pequeno concello rural: O caso de Cerdedo (Pontevedra)” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Narón, 2005.
Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf
Outra versión en AAVV, “Homenaxe a Antón Alonso Ríos e Ramón de Valenzuela”, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Santiago, 2006.
MONOGRAFIAS E PUBLICACIÓNS 

En solitario:
- Xosé Otero Espasandín: Vida e Pensamento dun cerdedense exilado, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2004.
- A IIª República e a represión franquista en Cerdedo, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2006.
- “As vítimas do franquismo na Terra de Montes (1936-1953). Beariz, Cerdedo e Forcarei”, Vieiros da Memoria nº1, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2010.


Con Xosé Ramón Paz Antón:
- "Facianas da represión franquista na Terra de Montes". Vieiros da Memoria nº2, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2011, co traballo "Fotografías da infamia". 


Con Milagrosa Ruibal Rodríguez e Lola Varela:
- “González Ruibal, A. “Centro Etnográfico de Terra de Montes. Guía didáctica”, CETMo/Verbo Xido, Soutelo de Montes, 2005. ARTIGOS

En solitario:
-“Carta amarga a Xosé Otero Espasandín”, Semanario A Nosa Terra, nº731, Vigo, 20/6/96.
-“Pontes do Lérez”, Semanario A Nosa Terra, nº , 2000, Vigo.
Disponible en
http://www.galeon.com/sloren/yosemit/lerez.htm#OPINIÓNhttp://www.galeon.com/sloren/yosemit/lerez.htm#OPINIÓN

- "O PP de Forcarei e a cultura da Terra de Montes", Semanario A Nosa Terra, nº 959, Vigo, 2/11/2000.
- "Xosé Otero Espasandín: no centenario dun desterrado galego", Semanario A Nosa Terra, nº963, Vigo, 30/11/2000.
- “O agrarismo en Cerdedo: unha fe de vida”, Boletín Verbo Xido, nº2, Soutelo de Montes, setembro 2002.
-“Forcarei nas páxinas de “Acción Social”, Boletín Verbo Xido, nº3, Soutelo de Montes, decembro 2002.
-“Os represaliados na Guerra Civil en Cerdedo”, Boletín Verbo Xido, nº 4, Soutelo de Montes, maio 2003.
-“A Casa do Pobo de Deán (Cerdedo)”, Boletín Verbo Xido, nº5, Soutelo de Montes, verán 2003.
-“Enterramentos civís en Cerdedo durante a IIª República”, Boletín Verbo Xido, nº10, Soutelo de Montes, maio 2005.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido  e http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html
-“Recuperando a memoria”, Boletín Verbo Xido, nº11, Soutelo de Montes, xullo 2005.
-“As celebracións do 14 de Abril no Cerdedo republicano”, Boletín Verbo Xido, nº 12, Soutelo de Montes, outubro 2005.
-“Crónicas de Forcarei. Noticia de José Canabal, canteiro e anarquista”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
-“A saga dos Quintillán de Sorribas”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
- "Novas da resistencia popular da Terra de Montes ao franquismo", Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/novas-da-loita-e-da-represioacuten.html
-“Os mortos da represión franquista no Concello de Forcarei”, Boletín Verbo Xido, nº20, Soutelo de Montes, setembro 2008.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido
-“Lembranza de José María Taberneiro, “O Rolo de Vilapouca”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/9/2009.
Disponible en
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeirosmontes/2009/09/08/lembranza-jose-maria-taberneiro-o-rolo-vilapouca/365957.html
- "Rogelio, consecuente ata o final", Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/11/2010. 
- “Aníbal Otero e a Terra de Montes: linguística e represión franquista”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 18/5/2011.
Disponible en http://www.redesescarlata.org/category/tcd/page/2/, posted 12/6/2011. Outra versión aumentada en A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº31, Betanzos, primavera 2011.
-“A memoria dos vencidos na Terra de Montes”, Boletín Verbo Xido nº25, Soutelo de Montes, decembro 2011.
- “Rodríguez Fraiz e a memoria dos vencidos”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/08/2012.
Disponible en http://www.terraetempo.com/artigo.phpartigo=2613&seccion=13http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2613&seccion=13, posted 13/8/2012.
-“Severino Rascado, unha homenaxe merecida”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 22/2/2013.
Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2013/02/22/unha-homenaxe-merecida/762216.html

- "O imperio da roubacha tras o golpe militar: o caso de Tabeirós-Montes", SERMOS Galiza, Caderno de análise A Fondo "Os nomes da represión", Santiago, 11/8/2016.
- "1936: Un verano de inferno na Terra de Montes pontevedresa. Unha aproximación aos vitimarios (I)", fascículo do coleccionábel "Os Nomes do Terror", Nós Diario, 5/11/2020.
- "Eran malos de raza e de inclinación. 1936: o imperio da delación e da roubacha en Tabeirós-Montes (II)", fascículo do coleccionábel "Os Nomes do Terror", Nós Diario, 6/11/2020.


En colaboración con Roberto Vázquez:
- “As xentes do Lérez en loita polo seu río”, Revista CERNA, nº 31, Santiago, ADEGA,
decembro 2000.


En colaboración con Alfredo González Ruibal e Lola Varela:
- “Centro Etnográfico da Terra de Montes”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 23-24, Santiago, 2011.


En colaboración con Lola Varela:
-“Requiem polos carballos do Regueiro”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes,
22/11/2012.

Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2012/11/22/requiem-uns-carballos/715292.html
- "Vítimas e resistentes: represión contra as mulleres de Cerdedo tras o golpe militar de 1936", Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/8/2016.


COMO COLABORADOR EN EDICIÓNS

En solitario:
- “Nubens no ceo do Seixo”, en Solla, C. “Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2007.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.htmlCon Lola Varela:
- Limiar en Solla, C. “Ras e Tritongos. Antoloxía poética”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2003.


 
LIBROS

COMO PARTICIPANTE EN VOLUMES COLECTIVOS

En solitario:
- AAVV, “Soberanías y Pacto. 70 personas analizan las relaciones de Euskal Herria con España y Francia”, Herria 2000 Eliza, Getxo, 2005; participou con resposta a cuestionario.
- Iglesias Diéguez, A. (Coord.), “15M: o pobo indignado”, Edicións Laiovento, Santiago, 2011; participou co ensaio “15 M: Notas dende a periferia”.

- AAVV. "Luís Rei. Crónica de traballos e amizades", Concello de O Grove/Concello de Cambados, 2015, participou co artigo "Les neiges d´antan". 

ENSAIOS
En solitario:
- "15 meses de Hirak: Impresións dun observador participante", Revista de Estudos Galegos Kallaikia, nº 4, Associaçom de Estudos Galegos, pxs. 118-155, xunho 2018.


ARTIGOS

En solitario:
- "Reflexiones en torno al trabajo de los asalariados dentro de la Confederación", Libre Pensamiento, nº3, Madrid, julio 1989.

-“Recuperar a autoestima. As Telleiras (Cabaqueiros)”, Semanario A Nosa Terra, nº603, Vigo, 5/1/94.
-“As batallas de Loach”, Semanario A Nosa Terra, nº672, Vigo, 4/5/95.
-“Tempo de Entroido”, Revista O Irmandiño, nº2, Verín, marzo de 1996.
-“Minicentrais hidroeléctricas: a riqueza asulagada”, Revista A Fouce (SLG), A Estrada, 1996.
-“Pendurado do teito dunha Ford Custom”, A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº18, Betanzos, outono 2004. Outra edición en Loureiro Rodríguez, C. “Narrativa contemporánea. Tabeirós-Terra de Montes”, Edicións Fervenza, A Estrada, 2005.
-“A avoa non se lle dan as gracias”, Revista A Trabe de Ouro, nº71, Santiago, 2007.

- "Miscelánea italiana de Juan Román", Revista BAHÍA, nº 8, Instituto Español "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, xuño 2018.


Formando parte do Colectivo Vences (Íñigo Berriochoa, Mercedes Conde, Alberte Pagán, Lola Varela):
- “Galiza: una crónica, también electoral, tardía”, en Revista Viento Sur, nº 38, Madrid, xuño 1998. Disponible en http://es.scribd.com/doc/101838802/Viento-Sur-n%C2%BA-038-junio-1998
- “Chapapotistas: mil palabras e unha imaxe”, en Revista Viento Sur, nº 66, Madrid, decembro 2002. Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?article1457
- “¿Mar de fondo en Galiza?”, en Revista Viento Sur, nº 69, Madrid, xullo 2003.
Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?page=zona-VS&id_article=6897


Con Íñigo Berriochoa:
-“José R. Castaños. A construción nacional de Euskadi plantexa tamén o problema do modelo de sociedade”, Semanario A Nosa Terra, nº852, Vigo, 15/10/98.
-“Tomás Karrera. O Estado español proibe á Cruz Vermella a inspección dos cárceres”, Semanario A Nosa Terra, nº862, Vigo, 24/12/98.
-“Galiza y las últimas elecciones al Parlamento español”, en Revista Viento Sur, nº 51, Madrid, maio 2000.

Disponible en http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0051.pdf

Con Eliseo Fernández:
- “A hora da mobilizaçom”, Novas da Galiza, nº 75, 15 de febreiro a 15 de marzo de 2009. Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz75.pdf

 
COMO COLABORADOR EN EDICIÓNS

Con Lola Varela:
-Prólogo, “Pasado, presente y futuro del pensamiento libertario. Memoria I Jornadas Internacionales de debate libertario”, Fundación Salvador Seguí, Madrid, maio 1988.

- "El Instituto Español "Melchor de Jovellanos" cumple Medio Siglo", IES "Melchor de Jovellanos", Al Hoceima, 2018.
- Prólogo, Karima Bouallal, "Adivinanzas populares rifeñas", Servicio de Publicaciones de la Ciudad 
 Autónoma de Melilla, Melilla, 2021.